Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 12 maart 2017

Provincie Overijssel: 3.400 boerderijeigenaren verwijderen asbest en installeren zonnepanelen

3.400 boerderijeigenaren verwijderen asbest en installeren zonnepanelen
Ruim 3400 actieve en voormalige agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied saneerden in de periode van 2013 tot en met 2016 met steun van de provincies bijna vier miljoen vierkante meter asbestdak. Provincie Overijssel behoorde tot een van de best scorende provincies.
Lees verder

Overijsselaars iets optimistischer over economie
Aan het Overijssels burgerpanel zijn begin 2017 vragen voorgelegd over de economische situatie in Nederland in het algemeen en de eigen financiële situatie in het bijzonder. Deze vragen worden elk jaar aan het burgerpanel voorgelegd. Wat opvalt, is dat de Overijsselaars iets optimistischer zijn over de toekomst en aangeven dat het in het afgelopen jaar iets beter is gegaan dan in het jaar daarvoor. Er zijn geen grote verschillen tussen de mening van de Overijsselaars en van de Nederlanders in het algemeen.
Lees verder

Gaan de Overijsselse regio's hun economische mogelijkheden benutten in 2017?
Naar verwachting groeit de Nederlandse economie met 1,8% in 2017. De verwachte werkgelegenheidsgroei bedraagt 0,9%. Deze landelijke prognoses van RaboResearch vormen de basis voor regionale prognoses. Wij schetsen kort de prognoses voor de Overijsselse regio's. Welke regio's gaan in 2017 hun economische potentie waarmaken en welke niet?
Lees verder

Bijna 9 op de 10 Overijsselse zwembaden voldoet aan de eisen
De jaartoets 2015 toont aan dat 87% van de Overijsselse zwembaden aan de kwaliteitseisen voldoet. Bij de zwembaden die een onvoldoende scoren is er vooral iets mis met het chloorgehalte en de zuurgraad. Daarnaast komen teveel bacteriën in het zwemwater en een te hoog ureumgehalte ook regelmatig voor.
Lees verder

Winkelleegstand in Overijssel nog steeds hoog
In januari 2017 stonden in Overijssel 8,5% van de verkooppunten leeg. Dit is, na Limburg, het hoogste percentage in Nederland. Van het totale winkeloppervlak staat 9,1% leeg.
Lees verder

Provinciale MKB tour bezoekt gemeente Hardenberg
Op vrijdag 10 maart komt de MKB tour van Provincie Overijssel in de gemeente Hardenberg. Een bezoek aan het bedrijf Vogelzang Dakelementen in Dedemsvaart maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma.
Lees verder

Overijssel geeft boerderij weg voor twee jaar
Zo'n 75 teams pitchen 9 en 10 maart hun idee voor een kansrijke invulling van een boerderij in Stegeren.
Lees verder

Gedeputeerde en burgemeester geven in Zwolle gastles aan jonge Nieuwe Nederlanders
Op woensdag 8 maart 2017 gaven gedeputeerde Bert Boerman en burgemeester Henk Jan Meijer samen een gastles aan leerlingen uit verschillende Internationale Schakelklassen en Inburgering van Landstede in Zwolle.
Lees verder

Online diensten provinciehuis vrijdagavond uit de lucht
De volledige online omgeving van de provincie Overijssel wordt wegens onderhoud op vrijdagavond 10 maart uit de lucht gehaald. Dat betekent dus dat onze webdiensten vrijdag 10 maart van 18:00 tot 22:00uur niet beschikbaar zijn.
Lees verder

Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda
Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen.
Lees verder