Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 19 maart 2017

Provincie Overijssel: Banen in Overijssel tijdens de crisis: een sectoranalyse

Banen in Overijssel tijdens de crisis: een sectoranalyse
Tussen april 2015 en april 2016 is het aantal arbeidsplaatsen in Overijssel met 0,8% gestegen. In 2016 zijn er nog 2.900 banen minder dan in 2008, voor de crisis. Het is het tweede jaar op rij van (licht) herstel na de daling tussen 2011 en 2014. We kijken terug om te zien hoe de verschillende sectoren zich herstellen.
Lees verder

Lichte groei van de werkgelegenheid in Overijssel in 2016
In 2016 telde Overijssel 549.800 banen. Dit zijn 4.400 banen meer dan in 2015. Het aantal vestigingen in Overijssel is in 2016 met gestegen tot een totaal van 81.945. De groei van het aantal vestigingen is groter dan het aantal banen. De stijging van banen en vestigingen heeft in alle regio's in Overijssel plaatsgevonden.
Lees verder

Nog drie teams in de race voor boerderij
Meer dan 50 teams streden in een VAB-athon  om twee jaar lang een boerderij te winnen. Drie teams zijn door naar de finale op 17 mei.
Lees verder

Eerste pilot versnelling verwijdering asbestdaken in Steenwijkerland
Het eerste proefproject om asbestdaken versneld aan te pakken wordt gehouden in Steenwijkerland.
Lees verder

Politiek vertrouwen onder Overijsselse jongeren licht toegenomen
In de aanloop naar de verkiezingen peilden we betrokkenheid bij en interesse en vertrouwen in de politiek onder de Overijsselse jongeren. Daaruit blijkt het afgelopen jaar een voorzichtige stijging in het vertrouwen van jongeren in de verschillende politieke lagen. Dit vertrouwen neemt toe naarmate de jongeren ouder worden. .
Lees verder

MKB tour bezoekt met gemeente Zwolle, Zehnder en Bonfix
Op vrijdag 17 maart komt de MKB tour van Provincie Overijssel in de gemeente Zwolle. Een bezoek aan de bedrijven Zehnder Group Nederland en Bonfix maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma.
Lees verder

Provincie Overijssel en gemeente Zwolle bezoeken Zehnder en Bonfix
Op vrijdag 17 maart komt de MKB tour van Provincie Overijssel in de gemeente Zwolle. Een bezoek aan de bedrijven Zehnder Group Nederland en Bonfix maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma.
Lees verder

Informatiebijeenkomst aanpak N34 Witte Paal - Grens Drenthe op 22 maart 2017
Op woensdag 22 maart 2017 organiseert de provincie Overijssel samen met de gemeente Hardenberg en de aannemerscombinatie FLOOW (bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw) een informatiebijeenkomst over de ombouw van de N34 Witte Paal – Grens Drenthe. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1) tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Belangstellenden kunnen vrij inlopen om kennis te nemen van de planning, de uitvoering van de werkzaamheden en om vragen te stellen.
Lees verder

Stimuleringsprijs voor beste jonge ingenieursidee rond klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en dit heeft gevolgen voor de samenleving, ook in Overijssel. Een hittegolf verlaagt de arbeidsproductiviteit en hevige regenval kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Hierdoor ontstaat schade voor burgers en bedrijven. Klimaatadapatief denken en handelen is dan ook noodzakelijk. "Niet aanpassen betekent dat we binnen afzienbare tijd echt last hebben van het veranderde klimaat. Daar moeten we ons nu op voorbereiden door bewuste keuzes te maken en naar innovatieve oplossingen te zoeken", aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociale Kwaliteit in Overijssel. De prijs van €2.500,-- is op 15 maart 2017 uitgereikt aan Sweco met het project 'Staat van je straat'. Dit is een online applicatie die inzicht geeft in de kwaliteit van de directe leefomgeving in relatie tot het veranderende klimaat via een labelsysteem en koppeling aan Funda (vergelijkbaar met de Energielabel).
Lees verder

Bloemen en hagen gaan aanblik dorpskern Bornerbroek verfraaien
Inwoners Bornerbroek planten en onderhouden groen langs provinciale weg N741. De onderhoudsbeurt aan de rotonde in de provinciale weg N741 was voor Dorpsbelang Bornerbroek aanleiding om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Nieuwe aanplant van groen geven het middeneiland van de rotonde en de bermen langs de provinciale weg door de kern Bornerbroek een nieuwe uitstraling. De provincie zorgt voor het plantmateriaal, het zaaigoed en de compost. De aanleg en het onderhoud wordt uitgevoerd door de dorpsbewoners.
Lees verder