Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 12 maart 2017

Provincie Zuid-Holland: Themamiddag haven GS met Raad Leefomgeving, Havenbedrijf en Lyondell

Themamiddag haven GS met Raad Leefomgeving, Havenbedrijf en Lyondell
Dinsdagmiddag 7 maart 2017 stond voor Gedeputeerde Staten in het teken van de Rotterdamse Haven. De haven is de grootste van Europa en speelt een belangrijke rol in de Zuid-Hollandse en nationale economie.
Lees verder

Werkbezoek Koningin Máxima en Adri Bom-Lemstra aan Koppert Cress
Koningin Máxima en gedeputeerde Adri Bom-Lemstra hebben op 7 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan het tuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster. Er was tijd om te proeven en te ruiken van de eetbare planten en bloemen en de Koningin kreeg uitleg over de duurzame wijze waarop het bedrijf energie opwerkt en gebruikt.
Lees verder

Ondertekening Green Deal eerste concrete stap na Energieagenda
Namens de 12 provincies heeft Han Weber samen met minister Kamp van Economische Zaken, 30 gemeenten en 5 netbeheerders op 8 maart 2017 een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.
Lees verder

Plannen en plekken gezocht voor bloemrijke Idylles in Zuid-Holland
De Vlinderstichting, Fonds 1818, IVN en de provincie Zuid-Holland zijn op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen met Idylles: bloemrijke plekken die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en mensen. Deelnemers komen in aanmerking voor praktische hulp en een bijdrage in de kosten.
Lees verder

Geen onderzoek naar besluitvorming rond herindeling Hoeksche Waard
Er zijn in de besluitvorming over de herindeling van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard geen onregelmatigheden geconstateerd. Dat concludeert Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, na een interne inventarisatie.
Lees verder

Strategische agenda Deltaprogramma Zuid-Holland 2017 vastgesteld
GS van Zuid-Holland hebben de strategische agenda voor de uitvoering van het Nationaal Deltaprogramma in Zuid-Holland vastgesteld. Hierin staan de ambities van de provincie op het gebied van bescherming tegen hoogwater, de zorg voor voldoende zoetwater en een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting.
Lees verder

Experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder gestart
In de Zegenpolder, net onder de kern van Rhoon, start een experiment met het realiseren van (tijdelijke) hoogwaardige akkernatuur. Dit project maakt deel uit van het project Buijtenland van Rhoon.
Lees verder

Innovatieve ideeën gezocht om het OV verder te verbeteren
De provincie Zuid-Holland daagt iedereen met een hart voor het OV uit met een originele oplossing te komen waarmee het openbaar vervoer verder verbetert. Deelnemers maken kans op een prijs van € 5000,- en een uitnodiging van één van de OV-partners om het idee daadwerkelijk te realiseren.
Lees verder

Klimaateffectatlas Zuid-Holland helpt bestuurders bij ruimtelijke keuzes
De provincie Zuid-Holland heeft een Klimaateffectatlas. Daarin zijn de effecten van klimaatverandering en bodemdaling in Zuid-Holland zichtbaar gemaakt.
Lees verder

Zoetermeer is spraakmakend op weg
Zoetermeer is spraakmakend op weg. Daarover werd commissaris Jaap Smit van de provincie Zuid-Holland geïnformeerd, tijdens een officieel ambtsbezoek aan Zoetermeer.
Lees verder

Werkbezoek gedeputeerde Bom-Lemstra in Alblasserdam
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra bracht op 10 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan Werelderfgoed Kinderdijk en aan het bedrijventerrein Mercon Kloos in Alblasserdam om met partijen te praten over de ontwikkelingen en ruimtelijke plannen voor het gebied.
Lees verder

Gedeputeerde Weber neemt de aanvraag voor bijzonder landschap Midden-Delfland in ontvangst
Met het overhandigen van de aanvraag voor de status van bijzonder provinciaal landschap is Midden-Delfland het eerste gebied in Nederland dat opteert voor een dergelijke status.
Lees verder