Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

Provincie Limburg: Koersvast naar 2025!

Koersvast naar 2025!
De Sociale Agenda Limburg 2025 ligt op koers. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die het College van Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. De Provincie Limburg zet hiermee belangrijke stappen op weg naar de trendbreuk in de gezondheid en participatie van alle Limburgers. Verantwoordelijk gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn: "De economische agenda van Limburg...
Lees verder

Vergadering Statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur op 2-6-2017
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen: - ZRK-rapport Sturen met risico's, opzet en uitvoering van interbestuurlijk toezicht door de provincie; - herziene basisrapportage/4e voortgangsrapportage MAA.
Lees verder

Hotelmarktonderzoek Limburg
Provincie Limburg start samen met de regio's Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg en de belangenorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Samenwerkende VVV's (SVL) een hotelmarktonderzoek. Dit onderzoek moet de vitaliteit en de huidige en de toekomstige hotelmarkt(ruimte) in onze provincie in beeld brengen.
Lees verder

Provincie neemt meer tijd voor spoor VDL Nedcar
De Provincie Limburg neemt meer tijd voor de procedure om autofabriek VDL Nedcar in Born per spoor te ontsluiten. De Provincie komt daardoor niet vandaag, zoals gepland, al met een ontwerp van het zogeheten provinciaal inpassingsplan (PIP) maar later. Dit blijkt uit een besluit dat Gedeputeerde Staten van Limburg hebben genomen.
Lees verder

Samen voor daadkracht!
Vandaag heeft Klaas de Vries als onafhankelijk adviseur voor het herindelingsproces Landgraaf-Heerlen, het College van Gedeputeerde Staten zijn rapport "Samen voor daadkracht!' overhandigd. Gelet op de bijzondere voorgeschiedenis vanaf de herindeling in Zuid-Limburg van 1982 en op de nog immer hardnekkige sociaaleconomische problematiek in de Oostelijke Mijnstreek, is een herindeling...
Lees verder