Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 10 mei 2017

Provincie Zeeland: Hoorzitting op 23 mei 2017

Hoorzitting op 23 mei 2017

Op 23 mei 2017 zal een zitting gehouden worden over een verzoek om informatie zoals bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Lees verder

Ontwerpvergunning zandsuppletie Roggeplaat

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Zeeland hebben op 11 april 2017 ingestemd met de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Zandopspuiting is nodig om de Roggenplaat, het leefgebied van vogels en zeehonden, langer te behouden.  De Roggenplaat wordt door de zandhonger steeds kleiner. Er is vastgesteld dat door het opspuiten geen negatieve gevolgen voor de natuur optreden. Het opspuiten met zand is juist positief voor de natuurwaarden van het gebied. Dit betekent dat de ontwerpvergunning  verleend kan worden.

Lees verder

Ontwerpvergunning zandsuppletie Roggenplaat

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Zeeland hebben op 11 april 2017 ingestemd met de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor het uitvoeren van de zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde. Zandopspuiting is nodig om de Roggenplaat, het leefgebied van vogels en zeehonden, langer te behouden.  De Roggenplaat wordt door de zandhonger steeds kleiner. Er is vastgesteld dat door het opspuiten geen negatieve gevolgen voor de natuur optreden. Het opspuiten met zand is juist positief voor de natuurwaarden van het gebied. Dit betekent dat de ontwerpvergunning  verleend kan worden.

Lees verder