Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 28 mei 2017

Provincie Zuid-Holland: Buitenplaats Ockenburgh wint Stimuleringsprijs Herbestemming rijksmonument

Buitenplaats Ockenburgh wint Stimuleringsprijs Herbestemming rijksmonument
Uit 8 genomineerden heeft de historische Buitenplaats Ockenburgh de door de provincie beschikbaar gestelde Stimuleringsprijs herstemming rijksmonument gewonnen. Hiermee worden vervolgstappen gemaakt om dit project te behouden en duurzaam te ontwikkelen.
Lees verder

Extra investering voor innovatief en duurzaam Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten willen 5 miljoen investeren in de versnelling van de transitie naar een innovatieve, duurzame toekomst. Met de investering zet de provincie een programma op dat innovatief bedrijfsleven en wetenschap samenbrengt.
Lees verder

Gemeten PFOA gehalten in grond ruim onder nieuwe risicogrenswaarden
Het RIVM heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht op basis van de nieuwste inzichten risicogrenswaarden voor perfluoroctaanzuur (PFOA) in grond en grondwater afgeleid.
Lees verder

Greenport 3.0: samen sterk voor de tuinbouw van morgen
Partijen betrokken bij de doorontwikkeling van de Greenports hebben in Boskoop met het Rijk een intentieverklaring ondertekend om de toppositie van de tuinbouw verder te versterken.
Lees verder

Milieueffecten windlocaties voldoende beschreven
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft opnieuw het rapport beoordeeld waarin de provincie voor de regio's Rotterdam en Haaglanden onderzoekt waar nieuwe windturbines kunnen komen.
Lees verder

De provincie investeert €400.000 in Researchlab Automated Driving Delft
Het Researchlab Automated Driving Delft start eind juni met onderzoek naar automatisch rijden in het verkeer. De provincie investeert een kleine €400.000 in het onderzoek.
Lees verder

Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur
Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Beheerders mogen  €2500 uitgeven aan extra maatregelen in het gebied.
Lees verder

De provincie Zuid-Holland stelt ruim €94 miljoen ter beschikking voor nieuwe infrastructuur
GS stellen in kaderbesluit voor € 94 miljoen beschikbaar te stellen voor Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15).
Lees verder

Avondspitssluiting voor recreatievaart sluis Leidschendam
De sluis in Leidschendam wordt voor recreatievaart sinds 23 mei 2017 niet in de avondspits bediend. Deze spitssluiting geldt alleen op werkdagen tussen 16.30 en 18.30 uur.
Lees verder