Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 9 juni 2017

BB: Akkoord bereikt over nieuwe cao jeugdzorg

Akkoord bereikt over nieuwe cao jeugdzorg
Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast loonsverhogingen, incidentele uitkeringen en een verhoging van de vakantietoeslag hebben zij ook afspraken gemaakt over onder meer vermindering van …
Lees verder

'Mantelzorgboete' definitief van de baan
Ouderen met een AOW die bij hun kind inwonen worden in de toekomst niet gekort op hun uitkering. De omstreden kostendelersnorm is van de baan, meldt een ingewijde donderdag. De maatregel zou in 2019 ingaan.
Lees verder

Gemeenten lichten mantelzorgers niet goed voor
Het merendeel van de gemeenten heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ze vergeten diezelfde mantelzorgers hierover te informeren. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de gemeenten mantelzorgers onvolledig informeert over …
Lees verder

Achterstand huisvesting vergunninghouders bijna ingelopen
De achterstand bij de huisvesting van vergunninghouders is bijna ingelopen. Dat meldt het platform Opnieuw Thuis. 
Lees verder

Wachttijden jeugdhulp zijn onvermijdelijk
Wachttijden in de jeugdhulp zijn onvermijdelijk. Ook in het nieuwe gedecentraliseerde jeugdstelsel. Dat concludeert het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) in het onderzoek 'Wacht maar', naar wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp. 
Lees verder

Topambtenaren: extra geld nodig voor jeugdhulp en klimaat
Er moet de komende kabinetsperiode meer geld van het rijk naar gemeenten, en dan met name voor jeugdhulp en duurzaamheid. Die prioriteiten stellen gemeentesecretarissen in een gezamenlijke enquête van  Binnenlands Bestuur  en …
Lees verder

Herziening woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Minder administratieve lasten voor 'kleinere' jeugdhulpverleners in het sociaal domein en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg op 8 juni tussen demissionair …
Lees verder