Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 1 juni 2017

BB: Groene energie is dweilen met kraan open

Groene energie is dweilen met kraan open
Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken. Er zijn scherpe regels en wetten nodig. Dat zeggen …
Lees verder

Hilversum stopt met oppotten geld
Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders wil de financiële regels drastisch aanpassen. Voortaan worden er geen geldpotjes meer aangelegd voor ideeën waarvoor nog geen plan is.
Lees verder

'Maatwerk Omgevingswet betekent meer werk'
Burgerparticipatie en de watertoets blijven hete hangijzers in de nieuwe Omgevingswet. Ook vrezen senatoren dat het maatwerk dat de nieuwe wet moet bieden voor lagere overheden in de praktijk vooral tot méér werk leidt. Dat bleek bij de …
Lees verder

Kanshebbers beste binnenstad bekend
Arnhem, Breda, Enschede, Den Haag en Nijmegen maken kans op de titel 'Beste Grote Binnenstad' voor de periode 2017-2019. Bij de middelgrote gemeenten werden Almere, Den Helder, Hoofddorp, Roosendaal en Purmerend genomineerd.
Lees verder

Plasterk helpt gemeenten met stem-app
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de 'stem-app' van gemeenten niet verbieden, maar helpen met de ontwikkeling ervan. Dat is de uitkomst van een ,,verhelderend gesprek'' met de gemeenten die experimenteren met zo'n app, die is bedoeld …
Lees verder

Akkoord bereikt over nieuwe cao jeugdzorg
Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast loonsverhogingen, incidentele uitkeringen en een verhoging van de vakantietoeslag hebben zij ook afspraken gemaakt over onder meer vermindering van …
Lees verder

CDA stelt vragen over gerommel bij Belastingdienst
Volgens het CDA zijn medewerkers van de Belastingdienst die vrijwillig wilden vertrekken, aangemoedigd valsheid in geschrifte te plegen. Om nog te kunnen profiteren van een volledige vertrekpremie, kreeg een groot aantal ambtenaren het advies de datum …
Lees verder

'Mantelzorgboete' definitief van de baan
Ouderen met een AOW die bij hun kind inwonen worden in de toekomst niet gekort op hun uitkering. De omstreden kostendelersnorm is van de baan, meldt een ingewijde donderdag. De maatregel zou in 2019 ingaan.
Lees verder

Ruimte voor loonsverhoging ambtenaren
Goed nieuws voor de schatkist: het begrotingsoverschot neemt naar verwachting verder toe naar 1,3 procent in 2021. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het kabinet. Het overschot zorgt ervoor dat er ruimte is voor loonsverhoging voor ambtenaren.
Lees verder