Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 6 juni 2017

Gemeente Lelystad: Rotary Youth Exchange houdt benefiet voor ShelterBox

Rotary Youth Exchange houdt benefiet voor ShelterBox
Op zaterdag 27 mei 2017 organiseerde Rotary Youth Exchange een benefietavond voor ShelterBox. Loco-burgemeester Jop Fackeldey was uitgenodigd om de benefietavond in de Kubus in Lelystad bij te wonen.
Lees verder

Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Flevokust vastgesteld
Het college van de gemeente Lelystad heeft op 16 mei 2017 de 'Subsidieregeling Arbeidsplaatsen Flevokust' vastgesteld. Met deze regeling stimuleert het college bedrijven om zich te vestigen op het bedrijventerrein van Flevokust Haven.
Lees verder

Finaleplaats 'De Flevolandse Zaak' bewijst waarde van hulp aan ondernemers
Windesheimstudenten Bedrijfseconomie Matthijs Venema, Justin Lorentz en Barry Straub zijn met 'De Flevolandse Zaak' (FLZ) net buiten de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Windesheim Flevopenning voor beste Comakership 2017.
Lees verder

Geen afvalinzameling tijdens Pinksteren
Op maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag, zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c is dan gesloten. Valt uw inzameldag op Tweede Pinksterdag? Dan wordt uw container op een andere dag geleegd. Kijk op HVC's online afvalkalender of op de afval-app van HVC om te zien wanneer dat is.
Lees verder

Boomveiligheidscontroles in Lelystad
In juni 2017 start de gemeente met het controleren van de bomen in een aantal wijken in Lelystad. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de "Wettelijk zorgplicht bomen" en worden gedaan om onveilige situaties te voorkomen. Voor juni 2017 zijn controles in Boswijk, Waterwijk en Landerijen gepland. Op basis van de controles wordt besloten of de bomen gezond zijn, of dat ze gesnoeid of in het uiterste geval, gekapt moeten worden. In dat laatste geval wordt er na de controles zo spoedig mogelijk gestart met de uitvoeringswerkzaamheden.
Lees verder

Reserveringsovereenkomst CTU op industrieterrein Flevokust Haven
Tijdens de Provada hebben de directeur van CTU, Alexander Pouw, de gedeputeerde van provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman en twee wethouders van de gemeente Lelystad, Ed Rentenaar en Jop Fackeldey, de eerste overeenkomst getekend voor een reservering van 5 hectare op het industrieterrein van Flevokust Haven. CTU exploiteert nu al een gedeelte van de kade.
Lees verder

CTU ondertekent op Provada als eerste bedrijf reserveringsovereenkomst op industrieterrein Flevokust Haven
Tijdens de Provada hebben de directeur van CTU, Alexander Pouw, de gedeputeerde van provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman en twee wethouders van de gemeente Lelystad, Ed Rentenaar en Jop Fackeldey, de eerste overeenkomst getekend voor een reservering van 5 hectare op het industrieterrein van Flevokust Haven. CTU exploiteert nu al een gedeelte van de kade.
Lees verder

Lelystad toont kansen op vastgoedbeurs Provada
Lelystad stond de afgelopen week op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada in de Amsterdam RAI. Net als voorgaande jaren profileerde Lelystad zich met de partners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vooral de ontwikkelingen rondom Flevokust, Lelystad Airport en het nieuws over Inditex die zich op Lelystad Airport Businesspark vestigt, trok veel belangstellenden voor Lelystad.
Lees verder

Werkbedrijf ondersteunt bewoners bij inhuur procesbegeleiding asbestdaken
Eigenaren van een asbestdak moeten dit voor 2024 verwijderen. Veel woningeigenaren vinden dit ingewikkeld. Diverse collectieven hebben de gemeente daarom gevraagd om begeleiding bij dit proces. De gemeente komt aan deze vraag tegemoet door het Werkbedrijf Lelystad te laten helpen bij het selecteren en inhuren van een procesbegeleider. De gemeente kan niet zelf procesbegeleiders kiezen en inhuren, omdat dit wringt met haar rol als toezichthouder bij de vervanging van de daken.
Lees verder

Groen licht voor doortrekken nieuwe weg van Lelystad Airport naar de A6
Het doortrekken van de nieuwe weg van Lelystad Airport naar de A6 kan doorgaan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State op woensdag 31 mei 2017. De Raad van State heeft de provincie Flevoland in het gelijk gesteld in de beroepszaak tegen het zogenoemde provinciale inpassingsplan van oktober 2016, die was aangespannen door omwonenden en agrariërs.
Lees verder

Stembijeenkomst buurtbegroting Lelystad-Haven goed bezocht
Ruim 250 bewoners van Lelystad-Haven, Hollandse Hout, het voormalig werkeiland en Noordersluis hebben donderdag 1 juni 2017 gebruikgemaakt van de mogelijkheid om het budget van 75.000 over hun wijk te verdelen. De ideeën die de meeste stemmen hebben gekregen zijn een sportveld, het opknappen van de stranden bij het Bovenwater en de Schermer en een boodschappen/maaltijdvoorziening voor ouderen.
Lees verder

Trouw panellid LelyStadsPanel beloond met Lelypas
Wethouder Janneke Sparreboom heeft een Lelypas ter waarde van € 250,- overhandigd aan Lelystedeling Hans Molter. Gemeente Lelystad verloot jaarlijks een prijs van € 250,- onder panelleden die in een kalenderjaar aan alle uitnodigingen voor deelname aan een onderzoek van het LelyStadsPanel gehoor hebben gegeven en de vragenlijsten volledig hebben ingevuld.
Lees verder

Eerste voetbaltoernooi op de zaterdagmarkt groot succes
Op zaterdag 3 juni 2017 vond het eerste voetbaltoernooi plaats op het grasveld naast theater Agora. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar hebben deelgenomen aan het toernooi en zijn een fantastische voetbalervaring rijker.
Lees verder

Wethouder Sparreboom opent expositie Sylwia Rinkel
Wethouder Janneke Sparreboom heeft zaterdag 3 juni 2017 de expositie van Sylwia Rinkel in Tiny's Galerie geopend. De kunst van Sylwia Rinkel is te herkennen aan de persoonlijke touch die haar schilderijen en foto's weergeven. Na een korte toelichting van de kunstenares kreeg de wethouder een rondleiding langs de kunstwerken.
Lees verder