Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen wordt nog beter. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetten: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Meer informatie

Nieuwe verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gericht op het beschermen van de gebruikers van deze producten om het risico op (blijvend) letsel te verminderen. De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om hoge kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen te waarborgen. Per 21 april 2018 wordt de huidige richtlijn ingetrokken en vervangen door EU Verordening 2016/425.
Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's