No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Lees meer

Aanslagen bevestigen Dreigingsbeeld

Het jihadistisch terrorisme in het Westen houdt aan. De dreiging in Nederland blijft hoog en de kans op een aanslag is reëel (niveau 4 van de 5). Dat staat in het 45ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.
Lees meer

Handelsmissie Italië levert reeks overeenkomsten op

Meer nieuws