Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 1 juni 2017

Platform31 Nieuwsbrief | 1 juni

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 1 juni 2017
space
Opinie
image1_480x260
Interview
Initiëren, verbinden en dan ‘gewoon doen’!: de kracht van Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
Jan van Goor en Jannes Oosterveld

Eén van de experimenten van het programma Bevolkingsdaling is de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Jan van Goor en Jannes Oosterveld vertellen over de voortgang en hun werkwijze.
Lees meer

Column
De knellende jas van woningcorporaties
Hamit Karakus, Platform31

De ingrijpende stelselherziening in de corporatiesector moest zorgen voor een eerlijk speelveld. Helaas heeft de ingrijpende herschikking niet het gewenste effect gehad. Het wordt tijd om aan deze ongelukkige situatie een einde te maken en de woningcorporaties weer een wat ruimere jas aan te meten.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Blog
Datagedreven oplossingen voor succesvol arbeidsmarktbeleid
Johan W. Stuiver, Deloitte

Voorkom dat de kloof tussen de vraag van werkgevers en de competenties van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking nog groter wordt. Geef voorlopers experimenteer- en regelruimte en faciliteer de opschaling van het initiatief House of skills.
Lees meer

image2_480x260
YURPS
Graphic Facilitation: zó trek jij de aandacht!
Lisanne de Beun, Rochdale

Hoe kun je de aandacht van iemand nog lang genoeg vasthouden om je boodschap over te brengen? Een doorsnee goudvis overtroeft ons met een aandachtsspanne van 9 seconden…
Lees meer
space
Nieuws
Van een tijdperk van veranderingen naar een verandering van tijdperken
Met welke relevante ontwikkelingen kan het bestuur van de G32-steden de komende jaren rekening houden? De trendstudie die Platform31 in opdracht van het G32-Stedennetwerk uitvoerde, zet de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven voor stad en regio op een rij.
Lees meer

image2_480x260
Unicum: bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun sociale huurhuizen
De bewoners van 65 sociale huurwoningen in de Roggeveenstraat kopen collectief hun woningen over van eigenaar Haag Wonen en brengen ze onder in een eigen 'wooncoöperatie'. Platform31 heeft de betrokken partijen vanaf het begin bijgestaan.
Lees meer
Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie
Wijkteams en woningcorporaties bedienen vaak in dezelfde wijken dezelfde doelgroepen. De partijen kunnen veel aan elkaar hebben maar dit wordt nog niet altijd effectief opgepakt. De themabijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk ging in op de samenwerking.
Lees meer

image2_480x260
Vlog: Hoe peil je de bewoners in de slums van India?
In deze vlog laat Artie Ramsodit (Hogeschool van Amsterdam) zien hoe je met behulp van 'games' data kan verzamelen over de behoefte en wensen van jongeren en bewoners in de slums van Bangalore.
Lees meer
image1_480x260
Pieken en dalen in de huisvesting en integratie van vergunninghouders
Gemeenten tref structurele voorzieningen voor hergebruik van leegstaand vastgoed voor de huisvesting van allerlei doelgroepen, waaronder vergunninghouders. Dat adviseert het ACVZ om bij een volgende toename van het aantal vergunninghouders snel(ler) in gemengde huisvestingsvormen te kunnen voorzien.
Lees meer

image2_480x260
Bijeenkomst Provinciale parels: ervaringen met Woonzorgwijzer
Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg, deelden gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen hun eerste ervaringen van het experiment met de Woonzorgwijzer.
Lees meer
image1_480x260
Op klantreis met de Omgevingswet
Wat hebben klanten nodig van de gemeente? Hoe ervaren zij het klantcontact en wat kan er beter? De nieuwe manier van werken waar de Omgevingswet om vraagt, stelt ook andere eisen aan de dienstverlening. Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet werkt aan innovaties voor betere service.
Lees meer

image2_480x260
Vernieuwingsagenda: corporaties werken aan vernieuwing
Platform31 gaat samen met woningcorporaties en partners in de branche aan de slag met vernieuwing en innovatie. Op 20 april sloten ruim honderd corporaties zich aan bij de Vernieuwingsagenda, waarmee zij de aanpak hiervan willen versnellen.
Lees meer
Vacature senior projectleider Economie
Platform31 is voor het team Ruimte en Economie op zoek naar de juiste kandidaat voor de vacature van een senior projectleider Economie.
Lees meer
Binnenstadsmanagement: verbind belangen aan daadkracht
Vitale binnensteden vragen om een nieuw type management. Private partijen, publieke spelers en bewoners van de binnenstad kunnen samen investeren in een bruisend centrum. Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig. Bart de Zwart (Fontys Hogescholen) vertelt er over in een column op Stadszaken.nl.
Lees meer
Basisscholen gezond naar Nul-op-de-Meter
De gebouwenvoorraad — waaronder scholen — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Het programma ‘School vol Energie’ (onderdeel van Green Deal Scholen) ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen.
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
Stedelijke trends en opgaven voor 2018
De trendstudie van 2017 'Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden' zet voor de G32-steden relevante ontwikkelingen op een rij. Lokale politieke partijen kunnen deze studie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen in voorjaar 2018.
Lees meer

Visie op regionalisering
Geluk. Atlas voor gemeenten 2017
De Atlas voor gemeenten 2017 heeft dit jaar geluk als thema. Wat kan je daar nu mee als gemeente vraag je je af. Welke factoren spelen nu een rol bij de beleving van geluk? En waar leg je als overheid de accenten bij het bevorderen van het algemene geluk?
Lees meer

Terugblik op Jaar van de Ruimte
Licht Verdicht
De discussie over de woonopgave en het al dan niet inbreiden of uitbreiden van de bestaande stad mist soms diepgang. Een ontwerpstudie van BNA Onderzoek in samenwerking met de gemeente Rotterdam laat zien dat het optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam kansen biedt.
Lees meer
space
Agenda
wo 7 juni
Food for Thought
Exclusief voor de YURPS een bijeenkomst waarin we spreken over ons democratisch systeem en de uitdagingen die erbij horen.
wo 14 juni
Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden
Wat kunnen onderwijsinstellingen, het lokale bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties doen om de arbeidsmarktperspectieven van mbo-jongeren in deze regio's te verbeteren?
do 15 juni
Wonen en zorg voor woningcorporaties
Eerste van 3 inspiratiebijeenkomsten voor partners van Platform31. Het thema is dit keer 'Doorstroming uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang'.
vr 16 juni
Klein wonen
Een bijeenkomst van RVO, de gemeente Almere en Platform31 over klein wonen, waarin zij de huidige trends en goede voorbeelden presenteren.
di 20, do 22, di 26 en do 29 juni
City Deal Inclusieve Stad | Zaanstad – Enschede – Utrecht - Leeuwarden
Een reeks van vijf bijeenkomsten van City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Op 20 juni staan de experimenten in Zaanstad centraal.
wo 21 juni
Studiedag 'Boost' de verandering!
Zesde landelijke studiedag van het stimuleringsprogramma Gezond in… Hoe vorm je krachtige coalities die helpen bij het bereiken van je ambities?
do 22 juni
Leerplein Omgevingswet participatie
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en te concretiseren. Tweede in reeks van zes themamiddagen waarin we u volledig op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
do 22 juni
De Warmtesprong
Met het project Warmtesprong brengen corporaties en gemeenten samen met Platform31 de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u.
vr 23 juni
Dialogen tussen land en stad
De P10 gaat het gesprek aan over een waardevolle relatie tussen stad en ommeland, op zoek naar belangrijke thema's die zorgen voor een waardevolle uitwisseling tussen landelijke en stedelijke gebieden in Nederland.
wo 27 juni
Wonen en zorg voor woningcorporaties
Tweede in een reeks van 3 inspiratiebijeenkomsten voor partners van Platform31. Thema: Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?
di 4 juli
Eén jaar na het Pact van Amsterdam
De staat van de Stad in de EU. Reflectie op de eerste resultaten van het Pact van Amsterdam, met de laatste ontwikkelingen een vooruitblik over de rol van steden in het EU-beleid van na 2020.
do 23 april
Visie en sturing op langer thuis wonen
Vierdaagse inspiratieleerkring. We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken?
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze Platform31 nieuwsbrief

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
space