Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 4 juni 2017

Provincie Overijssel: Treinverkeer op Kamperlijn van 5 juni tot 28 augustus buiten dienst

Treinverkeer op Kamperlijn van 5 juni tot 28 augustus buiten dienst
De Kamperlijn (Zwolle-Kampen) wordt compleet vernieuwd. Op het spoor gaan vanaf begin december 2017 nieuwe elektrische treinen rijden. Om de werkzaamheden uit de kunnen voeren, is er geen treinverkeer mogelijk vanaf maandag 5 juni tot en met zondag 27 augustus 2017. Voor de reizigers op dit traject worden bussen ingezet.
Lees verder

Waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Agnietenplas Zwolle
Waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Agnietenplas Zwolle. Kans op huidirritatie. Kijk voor veilig zwemwater op http://www.zwemwater.nl/
Lees verder

MKB tour met gemeente Hellendoorn naar Niverplast en 12Build
Op vrijdag 2 juni komt de MKB tour van Provincie Overijssel in de gemeente Hellendoorn. Een bezoek aan Niverplast en 12Build maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma. Het doel van de MKB tour is om een optimaal ondernemersklimaat te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers.
Lees verder

Inspiratiesessies: Stadslogistiek en Zorglogistiek
Op 19 en 22 juni organiseren de Logistiek Makelaars twee inspiratiesessies met als onderwerpen: (1) Stadslogistiek en (2) Zorglogistiek.
Lees verder

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten open gesteld
De provincie Overijssel opent een nieuwe ronde voor de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten.
Lees verder

Inpassingsplan N340 N48 Zwolle Ommen ter inzage vanaf 6 juni 2017
Van 6 juni tot 18 juli 2017 ligt het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N340/N48 Zwolle – Ommen ter inzage. Het gaat om een gedeeltelijke herziening van het PIP dat in 2012 is vastgesteld door de Raad van State. In dit plan staat beschreven op welke wijze de opwaardering van de provinciale wegen in het Vechtdal worden uitgevoerd. Door de aanpassing in de plannen voor de aanpak van de Vechtdal verbinding veranderen ook enkele onderdelen in het inpassingsplan. Hierbij gaat het onder andere over het verlagen van de snelheid, het gebruik van geluidsreducerend asfalt en het veranderen van de bestemming van gronden –van een verkeersbestemming naar een woonbestemming- die niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de plannen. Gedurende de periode dat het Provinciaal Inpassingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden op de wijzigingen in het PIP een zienswijze indienen.
Lees verder

Inpassingsplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ter inzage
Het Inpassingsplan Natura2000 gebied Zwarte Water en Vecht ligt tot 17 juli ter inzage
Lees verder

Feiten over beheer steenmarter Overijssel
De juiste feiten over het beheer van de steenmarter in Overijssel
Lees verder