Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 19 juli 2017

Abonnementenservice: Samenvatting advies amendementen over het sluiten van kolencentrales

Samenvatting van een wetgevingsadvies

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt bij haar inhoudelijke adviezen over wet- en regelgeving vaak een samenvatting uit. Hierin staan de kernpunten van het advies. Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering openbaar gemaakt. Het onderwerp van het advies staat in de titel van de mail. Via bijgaande link kunt u de samenvatting van dit advies lezen.

Samenvatting advies amendementen over het sluiten van kolencentrales


Account bewerken | Account afmelden