Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 20 juli 2017

BB: 'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'

'Gemeenten moeten minder reguleren bij woningbouw'
Stop tijdelijk met gemeentelijke bezwaarschriftprocedures voor planologische besluiten en staak de aanvullende eisen bij nieuwbouwplannen. Dat zijn enkele punten uit het noodplan woningbouw van de vereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM. De …
Lees verder

Miljarden aan 'rijper' arbeidspotentieel ongebruikt
De Nederlandse economie loopt 48 miljard euro mis doordat het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Nederland scoort 22e op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische …
Lees verder

Gemeenten laten opvang regenwater aan burger over
In steeds meer Nederlandse gemeentes moeten burgers zelf regenwater opvangen. Sinds gemeentes in 2009 de mogelijkheid kregen burgers te verplichten op eigen terrein hemelwater op te vangen, hebben al ruim veertig gemeentes regels hierover ingevoerd.
Lees verder

Invoering PGB-systeem uitgesteld
De invoering van een nieuw PGB-systeem is voorlopig uitgesteld. VNG en gemeenten gingen uit van 1 januari 2018 als peildatum. Deze wordt niet gehaald. Ook volgend jaar verandert er dus niets voor betalingen, die nu nog via het systeem van de Sociale …
Lees verder

EC wil regels opslag persoonsgegevens versoepelen
De Europese Commissie wil een voorstel doen om de opslag van gegevens buiten de landsgrenzen te stimuleren en te vereenvoudigen. Dat stelt Vice-President Andrus Ansip van de Europese commissie tijdens een toespraak in Tallin. De EC vindt …
Lees verder

Zorgen over onbetaald overwerk ambtenaren
Zo'n driekwart van de hoger opgeleide werknemers werkt regelmatig onbetaald over, onder hen veel ambtenaren. Volgens eerder onderzoek van Binnenlands Bestuur werken ambtenaren vaak over, meer dan andere beroepsgroepen. De uren onbetaald overwerk …
Lees verder

Strengere regels geluidsoverlast in Amsterdam
Amsterdam komt met strengere regels om geluidsoverlast van evenementen tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders stelt onder meer voor om muziekevenementen aan banden te leggen. Als de gemeenteraad akkoord gaat, mag op de gevels van …
Lees verder

Utrecht vindt noodplan woningbouw kansloos
'Gemakzuchtig en redelijk kansloos'. Zo kwalificeert de Utrechtse wethouder Paulus Jansen (wonen, RO) het woensdag gepresenteerde noodplan woningbouw van de vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM. 'Ik spreek de voorzitter vaak, maar nu lijkt …
Lees verder

Advies jonge ambtenaar: 'Comformeer je niet'
'Er gaan wel heel veel deuren voor me open die eerder voor mij gesloten bleven. Maar ik blijf er redelijk cool onder', grijnst Teun. De huidige Jonge Ambtenaar van het Jaar is Teun Meulepas (31), provincieambtenaar bij Noord-Brabant. Zijn titel …
Lees verder