Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 21 juli 2017

Gemeente Lelystad: Bouwkavel voor ontwikkeling Suyderseeboulevard fase 3

Bouwkavel voor ontwikkeling Suyderseeboulevard fase 3
De gemeente Lelystad biedt een voor woningbouw te ontwikkelen bouwkavel aan met uitzicht op het Marker- en IJsselmeer. Het gaat om de Suyderseeboulevard, fase 3. In totaal kunnen op de kavel maximaal 39 woningen worden gebouwd. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen een schetsplan indienen en een onvoorwaardelijk grondbod doen. Na een kwalitatieve toetsing van het plan wint degene met de hoogste inschrijving. Het winnende schetsplan zal vervolgens nader vorm krijgen en als uitwerkingsplan, gebaseerd op het bestemmingsplan, de inspraakprocedure doorlopen.
Lees verder

Cliënten van Triade actief in de maatschappij
Triade zet zich in om cliënten met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Zo kun je cliënten van Triade aantreffen met een geel hesje, een vuilprikker en een vuilniszak in het centrumgebied en werken sommige cliënten in het bedrijfsrestaurant of vullen ze bijvoorbeeld het kopieerpapier aan binnen een organisatie. Iedereen doet mee is de missie van Triade, waarbij er aandacht blijft voor begeleiding van de cliënten maar ook voor de werkgevers die deze cliënten in dienst nemen. Ook zijn er bij Triade woonlocaties voor cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen. Wethouder Janneke Sparreboom ging op bezoek bij Triade, één van de hoofdaanbieders van dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en liet zich bijpraten. Ook hielp zij cliënten mee tijdens hun vuilprikronde rond het gebouw.
Lees verder

Handen uit de mouwen in Gelderse Hoek
Op 12 en 13 juli 2017 hebben een aantal bewoners van Gelderse Hoek de handen ineen geslagen om de woningen, tuinen en het openbaar gebied op te knappen. De bewoners zijn hierbij ondersteund door de gemeente, de Kluswinkel, Centrada en Welzijn Lelystad. Het was een hele klus, maar de eerste resultaten zijn zichtbaar! Wethouder John van den Heuvel kwam afgelopen donderdag een kijkje nemen en hielp een handje mee.
Lees verder

Burgemeester en Anky openen nieuwe stal jubilerende manege
Met een open dag heeft Manege Lelystad zaterdag 15 juli 2017 haar 35-jarig bestaan gevierd. De manege greep de feestelijke dag aan om een nieuwe stal in gebruik te nemen. Burgemeester Ina Adema verzorgde samen met de eigenaren en oud-Olympisch kampioene Anky van Grunsven de openingshandeling.
Lees verder

Tweede serie LelyStart diploma's uitgereikt
Op donderdag 13 juli 2017 werd de tweede serie LelyStart diploma's uitgereikt aan zes deelnemers van Entree Arbeid Lelystad. In aanwezigheid van wethouder Elly van Wageningen en ouders, vrienden en werkgevers van de deelnemers reikten Agnetha Smit (werkcoach Werkbedrijf Lelystad) en Gaatze Boersma (Talentmeester bij Entree Arbeid) de diploma's uit.
Lees verder

Wethouder Sparreboom wandelt mee met wandelgroep TopFit
Wethouder Janneke Sparreboom is op bezoek geweest bij een wandelgroep die begeleid wordt door TopFit fysiotherapie. Ondanks de regen werd samen een fijne wandeling gemaakt, waarna er ook tijd was om samen gezellig een kopje koffie te drinken.
Lees verder

Echtpaar Stempher 60 jaar getrouwd
Hennie en Ton Stempher vierden op 15 juli hun 60-jarige huwelijk. Burgemeester Ina Adema ging dinsdag 18 juli bij het stel op bezoek om ze te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen.
Lees verder

Lage respons cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp geeft indicatief beeld over 2016
De gemeente Lelystad heeft een cliëntervaringsonderzoek gedaan onder jeugdigen en ouders die in 2016 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning of hulp op basis van de Jeugdwet. De respons van het onderzoek was 13,5% en daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek een indicatie van de algemene beleving. Belangrijke uitkomsten zijn: 79% van de jongeren voelt zich beter door de geboden hulp; bij 76% van de jongeren is het gedrag verbeterd en 73% geeft aan dat het door de hulp een beetje of veel beter gaat op school.
Lees verder

Wethouder Sparreboom bij bijzondere groep 8 musical 'Mijn Huis'
Wethouder Janneke Sparreboom is op basisschool De Tjotter aanwezig geweest bij een bijzondere en interactieve eindmusical van groep 8: Mijn Huis, geproduceerd door Care & Culture. Ook Marjan Berk was daarbij aanwezig, want zij was de schrijfster van het script. De musical was een productie van de kinderen en hun oma's en ging over de generatieverschillen, opkomen voor jezelf, respect voor elkaar en staan voor je idealen. Zo ontstond er een dialoog tussen kinderen en ouderen.
Lees verder

Verbetering fietsroute station Lelystad Centrum - Lelystad Airport
De bestaande fietsverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport wordt aangepast tot snelfietsroute, onder andere geschikt voor e-bikes. Het college van Lelystad stelt de gemeenteraad voor om daarvoor een investeringskrediet van €1.350.000 beschikbaar te stellen. Deze verbeterde fietsroute vloeit voort uit het convenant dat het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben gesloten om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te vergroten.
Lees verder

Lelystad steunt initiatief voor respijthuis
Stichting Respijthuis is voornemens een respijthuis te starten op de locatie stadscamping Buytenplaets Suydersee. Het is een rustige groene omgeving dichtbij stadse voorzieningen, waarin een speciale zone wordt ingericht voor het respijthuis. Om de benodigde investeringskosten bij elkaar te krijgen, vragen investeerders een intentie van de gemeente Lelystad tot subsidieverlening van vijf jaar voor de exploitatie van het respijthuis. Het college ondersteunt het initiatief tot realisatie van een respijthuis en heeft de intentie om voor de periode van vijf jaar een exploitatiesubsidie te verlenen. Hiermee verwacht zij dat het respijthuis op korte termijn gerealiseerd kan worden.
Lees verder

Kloosterboer breidt dienstverlening uit met nieuw volautomatisch hoogbouw vrieshuis in Lelystad
Internationaal logistiek dienstverlener Kloosterboer breidt haar dienstverlening aan onder meer McCain, 's werelds grootste producent van frites en andere aardappelproducten, uit. In Lelystad realiseert Kloosterboer een nieuw state-of-the-art volautomatisch hoogbouw vrieshuis met een capaciteit van 40.000 pallets. De nieuwe vestiging wordt gerealiseerd op een kavel van bijna 2,6 hectare en zou in het vierde kwartaal van 2018 operationeel moeten zijn. Naar verwachting levert de bouw van het hoogbouw vrieshuis en de samenwerking daarin met McCain ruim 50 extra arbeidsplaatsen op.
Lees verder

Parkeerterreinen ontwikkeld tot lokale duurzame energiecentrale
PowerParking, een innovatief pilotproject om (grootschalige) parkeerterreinen in te gaan zetten als lokale, duurzame energiecentrale, ontvangt van de Europese Unie ruim 1,2 miljoen euro subsidie en 0,5 miljoen euro cofinanciering van de provincie Flevoland. De subsidie is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Provincie Flevoland heeft het project samen met Lelystad Airport, Schiphol Group, Lelystad Airport Businesspark, TU Delft, Pontis Engineering, Eneco en Alfen ontwikkeld. PowerParking draagt bij aan de energietransitie en CO2-reductie.
Lees verder

Uitreiking diploma Politiekids stadsdeel Noordoost
Op 19 juli 2017 heeft de 1e lichting van Politiekids Noordoost, uit handen van wethouder Elly van Wageningen, een diploma in ontvangst mogen nemen. Mede door de ondersteuning van het Sportbedrijf, Lelystadse Politie, Libra sport, gemeente Lelystad, scholen, Welzijn Lelystad, de vrijwilligers en betrokken ouders zijn er in totaal 23 kinderen geslaagd.
Lees verder