Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 7 augustus 2017

BB: Amsterdam investeert in opleiding ‘digitalisering’

Amsterdam investeert in opleiding 'digitalisering'
Gemeente Amsterdam heeft 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in de Digital Society School, die de komende jaren zo'n 12.000 studenten kan ontvangen. Studenten leren er over digitalisering van de samenleving en hoe nieuwe technologie kan worden …
Lees verder

Kustgemeenten minst groen, noorden scoort best
De kustgemeenten scoren het slechtst in de nieuwe groenindex van Nederlandse gemeenten, samengesteld door de Universiteit Wageningen. Gemeenten in het noorden komen er het beste vanaf. Bellingwedde is groene koploper, het Westland sluit als nummer 388 …
Lees verder

Gebrek aan nieuwbouw stagneert woningmarkt
De markt van nieuwbouwwoningen raakt steeds verder op slot. In het eerste kwartaal van 2017 werden er nog geen 7.700 nieuwe woningen verkocht, een daling van 18 procent ten opzichte van het voorliggende kwartaal (en met 6 procent ten opzichte van het …
Lees verder

COC: pas geslachtsregistratie paspoorten aan
Het COC wil dat de verplichte geslachtsregistratie in paspoorten verdwijnt of wordt aangepast. In dat laatste geval zou naast de opties 'M' en 'V' ook een keuze 'X' voor genderneutrale personen moeten worden …
Lees verder

'Jonge ambtenaar moet regelmatig van baan wisselen'
'Ik heb toen geleerd hoe ik mezelf moest presenteren en hoe ik mijn verhaal moet vertellen', vertelt Jonge Ambtenaar van het Jaar 2005. 'Ga maar eens op een congres staan, of voor een studentenvereniging en leg uit wat je doet', …
Lees verder

Zeven gemeenten vertikken Wmo-onderzoek
Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Lees verder

Grootste fietsenstalling al bijna weer te klein
Vanmorgen werd in Utrecht de grootste fietsenstalling van Nederland geopend. In de ondergrondse stalling aan de Jaarbeurskant van het Centraal Station is plek voor ruim zesduizend fietsen. Een aantal dat eind 2018, als de fietsenkelder klaar is, moet …
Lees verder

Minder werkloosheid onder niet-westerse allochtonen
De werkloosheid bij mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de werkloosheid in die groep vorig jaar uit op 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014.
Lees verder

Groei economie stokt in Drenthe
Het gaat goed met de bedrijvigheid in de Nederlandse provincies. De bedrijvigheid neemt toe, het aantal faillissementen daalt gestaag en er worden ruim een kwart minder bedrijven stopgezet. Behalve in Drenthe. 
Lees verder