Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 27 augustus 2017

Provincie Zuid-Holland: Zuid-Holland luidt de gong voor energie-innovaties

Zuid-Holland luidt de gong voor energie-innovaties
Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, opent de Amsterdamse beurs en luidt hiermee de gong voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor de commercialisatie van hun energie-innovatie.
Lees verder

Gezocht: Zuid-Hollandse landbouwpioniers voor duurzame innovatie
Van 21 augustus tot en met 18 oktober  is de subsidiemaatregel voor Fysieke investeringen in duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 geopend.
Lees verder

Update start werkzaamheden RijnlandRoute door Comol5
Aannemerscombinatie Comol5 is afgelopen week op diverse locaties in het gebied gestart met werkzaamheden aan het eerste deel van de RijnlandRoute.
Lees verder

Start digitaal servicecentrum RijnlandRoute
Aannemerscombinatie Comol5 is bereikbaar via een digitaal servicecentrum voor informatie over de werkzaamheden aan het eerste deel van de RijnlandRoute.
Lees verder

Beheerplan Coepelduynen ter inzage
Om de bijzondere natuur van Coepelduynen zo goed mogelijk in stand te houden, is een beheerplan gemaakt, dat nu definitief is vastgesteld.
Lees verder

Gedeputeerden fietsend op werkbezoek op Schieoevers Delft
Gedupeerden Adri Bom-Lemstra en Rik Janssen hebben woensdag 23 augustus een fietsend werkbezoek gebracht aan de Schieoevers Noord in Delft. De gemeente heeft hier omvangrijke plannen om tot transformatie van het gebied te komen.
Lees verder

Natuur en waterwinning gaan hand in hand op Goeree-Overflakkee
Tijdens een werkbezoek aan Evides Waterbedrijf werd gedeputeerde Rik Janssen geinformeerd over de succesvolle herininrichting van het waterwingebied Middel- en Oostduinen.
Lees verder

Provincie Zuid-Holland onderzoekt haar eigen CO2 footprint
Onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen heeft de provincie onderzocht welke maatregelen zij zelf kan nemen om energie te besparen.
Lees verder