Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 20 september 2017

Al 150 aanmeldingen congres 'Grip op de Omgevingswet'. Komt u ook?


Klik hier voor de online versie van deze nieuwsbrief.
  20 september 2017
Deze week L.S. Wijnbergen Voorkeuren wijzigen  
 

 

Alles wijst erop dat de Omgevingswet niet in 2019, maar later in werking zal treden. En dat is geen overbodige luxe. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

Bent u op zoek naar een overzicht van de beschikbare kennis over de omgevingswet in één dag, kom dan op donderdag 28 september naar theater de Meervaart in Amsterdam.


 

 
Dagvoorzitter: Elizabeth van den Hoogen
Elisabeth van den Hoogen (@debatdame) is inmiddels een bekend gezicht bij de bijeenkomsten van Binnenlands Bestuur. Behalve het leiden van debatten en symposia werkt Elisabeth onder meer freelance voor Omroep Flevoland.
 
Programma

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

09:30     Ontvangst en inschrijven deelsessies
10:00     Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur
10:15     Plenaire sessie – Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stand van zaken van de Omgevingswet en plan van aanpak.  
10:45     Plenaire sessie ­– Maarten Hoorn en Annette Duivenvoorde (Platform 31) presenteren een praktische toolkit over gezondheid en ruimte 
11:15     Koffiepauze

11.45     De structuurvisie Eemsdelta – Jaap Siemons, projectleider provincie Groningen, over hoe  industrie en natuur dankzij creatief gebruik van milieunormen de ruimte kregen. 
12.15     Debat. Betekent de Omgevingswet voor gemeenten meer bureaucratie of een bevrijding? Debat tussen wethouder Ted van de Loo (Boekel) en Lambert Verheijen, Eerste-Kamerlid en dijkgraaf waterschap Aa en Maas.  
12.45     Lunch
13.45    Deelsessies – 1e ronde
14.45    Deelsessies – 2e ronde
15.45    Plenaire sessie – Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, over  de dilemma’s van de omgevingsvisie.
16.15    Plenaire sessie – Wim Daniëls ontleedt het taalgebruik in omgevingsvisies.
16.30    Afsluiting en netwerkborrel


 
Deelsessies

Hieronder een overzicht van deelsessies:

Bodembeschermingsrecht in de Omgevingswet
Door: Alphons van den Bergh en Carmen Muurmans, vakredacteuren bij Schulinck

Het huidige saneringsregime uit de Wet bodembescherming zal veranderen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In deze workshop, gegeven door twee vakredacteuren van Schulinck, wordt inzichtelijk gemaakt wat er op decentrale overheden afkomt.  

De Structuurvisie is dood; leve(n)de Omgevingsvisie (sessie 1)
Door: Joris Stok, partner en senior adviseur bij BMC

Een vernieuwende Omgevingsvisie is meer dan de optelsom van de ruimtelijke gebiedsplannen met een nietje erdoor. Het is een levend document, dat bewoners, bedrijven, organisaties én de gemeente inspireert bij het handelen in de (fysieke) leefomgeving. Joris Stok, partner en senior adviseur bij BMC, vertelt hoe u dat kunt doen.

Omgevingswet als decentralisatie; lessen uit het sociaal domein (sessie 2)
Door: Joris Stok, partner en senior adviseur bij BMC

De Omgevingswet biedt meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en minder en overzichtelijkere regels. Dat lijkt verdacht veel op de recente decentralisaties in het sociaal domein. Wat kunnen we van die ervaring leren? Joris Stok, partner en senior adviseur bij BMC, legt het uit.  

Grip op beleid, bestemmingsplannen en verordeningen in de Omgevingswet. Grip op het ruimtelijk beleid
Door: Robert Forkink en Edwin Oude Weernink, senior adviseurs en onderzoekers bij Antea Group

De 70 beleidsplannen, 150 bestemmingsplannen en 30 verordeningen van de gemeente Veenendaal kregen een plek in een door Antea Group ontwikkelde database.  Zo konden hiaten en doublures in het beleid worden opgespoord en kreeg Veenendaal weer grip op de eigen omgeving. Hoe dat proces verliep wordt in deze deelsessie uiteengezet. 

Pas een bouwvergunningsproces aan op de Omgevingswet 
Door:
Esther van Kooten Niekerk is kwartiermaker Informatiehuis Bouw bij Kadaster.
Bernd Derksen is teamleider en projectcoördinator actuele bestemmingsplannen bij de gemeente Emmen

Het Kadaster doorliep met de gemeente Emmen het bouwvergunningenproces onder de nieuwe Omgevingswet. Een pilot die instructief is voor alle gemeenten met bouwplannen. In deze deelsessie doen het Kadaster en de gemeente verslag van hun ervaringen. 

Ict als enabler voor de Omgevingswet
Door: Simon Does, voormalig CIO gemeente Arnhem
Miriam de Best, senior Adviseur M&I/Partners
Barry Woudenberg, projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Hoe kan ict u helpen uw visie op de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet te realiseren? En wordt ict nou leidend bij de inrichting van de organisatie of niet? Miriam de Best (M&I/Partners) brengt in twee interviews de digitale  dilemma’s en kansen van de decentrale overheid in beeld.    

Echt aan de slag met de Omgevingswet – blauwe zaal
Door: Sarah Ros is zelfstandig bestuursadviseur en Omgevingswet-expert

U weet dat de Omgevingswet eraan komt. U hebt kennis genomen van (delen van) de inhoud en bent meer te weten gekomen over het gedachtegoed van de wet. De voorbereiding op de komst van de wet is binnen uw organisatie gestart. Maar wat moet u precies doen, hoe pakt u dat aan? Hoe begint u het implementatieproces en hoe creëert u (bestuurlijk) draagkracht? Wat zijn daarin de valkuilen? Samen met u gaat Sarah Ros op zoek naar het antwoord op deze en andere actuele vragen. 

Meer informatie over programma en deelsessies
 
 

Wanneer: donderdag 28 september 2017
Waar: Theater de Meervaart, Amsterdam
Tijd: vanaf 09.30

Wie: Binnenlands Bestuur
Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

Prijzen*:
€ 225,00 abonnee Binnenlands Bestuur
€ 295,00 niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

Lees meer
 

 
Sprekers


Martin Hendriksma


Jan Hendrik Dronkers


Maarten Hoorn


Annette Duivenvoorde


Jaap Siemons


Ted van de Loo


Lambert Verheijen


Hans Mommaas


Wim Daniëls

 
In samenwerking met:Bekijk het complete nieuwsoverzicht op binnenlandsbestuur.nl
 

Wilt u geen e-mailings meer ontvangen, klik dan hier

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Ematters | Realtime Marketing en Tripolis Solutions.