Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 25 september 2017

BB: Extra ozb-inkomsten gaan vooral op aan cultuur

Extra ozb-inkomsten gaan vooral op aan cultuur
Kleinere gemeenten hebben relatief veel extra inkomsten uit bouwgrondexploitatie, rente en dividend, huren en pachten – zogeheten Overige Eigen Middelen (OEM) dan grote gemeenten. Die beschikken met name juist over veel extra inkomsten uit de …
Lees verder

G32 vragen om meer investeringsruimte
Het is belangrijk dat de Miljoenennota gewag maakt van het belang van gemeenten bij het bereiken van economische groei en een gezonde schatkist, vindt G32-voorzitter Ferd Crone. 'We vragen nu om investeringsruimte in veiligheid, sociaal domein en …
Lees verder

RvS: 'Investeer in openbaar bestuur'
De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector. Toenemende aandacht voor de kwaliteit van …
Lees verder

Veel politici hebben blinde vlek voor financiën
Bij omstreden projecten wordt in gemeenteraden onvoldoende gebruik gemaakt van aanwezige financiële informatie. Datzelfde geldt overigens ook voor Provinciale Staten, aldus emeritus-hoogleraar management accounting Jan van Helden.
Lees verder

Iedereen er wat bij, behalve de ambtenaren
'Mooi dat de premier en de minister van Financiën de werkgevers oproept om de lonen te verhogen. En nu moeten ze daar zelf ook naar handelen'. Dat is de reactie van zowel het CNV als vakbond CMHF op de miljoenennota als het gaat om de …
Lees verder

VNG kaart bij Zalm problemen sociaal domein aan
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.
Lees verder

Amsterdam investeert miljoen voor antiterreurmaatregelen
Amsterdam trekt een miljoen euro uit voor extra veiligheidsmaatregelen op drukke plekken in de stad. Die moeten de kans op een terroristische aanslag beperken, zo staat te lezen in de begroting voor 2018 die wethouder Udo Kock (financiën) heeft …
Lees verder

Gemeente Eindhoven kampt met miljoenentekort
Terwijl de economie van Eindhoven groeit als kool, staat de gemeente er financieel slecht voor. Het college van burgemeester en wethouders voorziet dat het tekort dit jaar oploopt tot 20,5 miljoen euro, bleek donderdag toen de begroting werd …
Lees verder

19.000 ambtenarenpensioenen op de plank
Pensioenfondsen moeten soms grote moeite doen om mensen op te sporen die vergeten hun pensioen op te vragen, en bijvoorbeeld naar het buitenland zijn vertrokken. Ook bij ambtenarenpensioenfonds ABP ligt nog pensioen van zo'n 19.000 ambtenaren op …
Lees verder