Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 18 september 2017

BB: Motieven cybercriminelen onder de loep bij NCSC

Motieven cybercriminelen onder de loep bij NCSC
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben een onderzoeksrapport uitgebracht waarin de verschillende dreigingen en daarbij horende actoren onder de loep zijn gelegd. De …
Lees verder

'Leveranciers gemeente het probleem voor Whatsapp'
Een aantal gemeenten overweegt te stoppen met dienstverlening aan burgers via Whatsapp nadat ze geblokkeerd waren, zo werd afgelopen week duidelijk. Hierbij lijkt echter -zoals eerder gemeld- aansprakelijkheid voor toegang tot hulpdiensten niet het …
Lees verder

'Zonder overheidsbemoeienis werkt digitalisering negatief'
Als de overheid zich niet genoeg bemoeit met 'voortsnellende digitalisering van infrastructuur en daaraan verbonden diensten' kan deze tot ongewenste uitkomsten krijgen en tot maatschappelijk onbehagen leiden. Dat schrijven rapporteurs van …
Lees verder

Helft gemeenten gebruikt gemeentelijke inkoopvoorwaarden
Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten maakt inmiddels gebruik van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). KING ontwikkelde deze voorwaarden ter ondersteuning van professionalisering van inkoop en ICT-management door gemeenten.
Lees verder

EU maakt 120 miljoen vrij voor gratis wifi
De Europese Unie maakt 120 miljoen euro vrij voor gratis wifi op minstens zesduizend locaties in Europa. Per aanvrager is vanaf volgend jaar eenmalig 20.000 euro beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Lees verder

Experiment met centraal stemmen tellen wekt interesse
De colleges van B&W van gemeenten Enschede en Losser hebben ingestemd met een experiment bij het tellen van stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als de proef doorgang vindt worden alle stemmen centraal gecontroleerd en …
Lees verder

Succesfactoren digitale toegankelijkheid gemeenten onderzocht
Universiteit Twente en Stichting Accessility onderzoeken de digitale toegankelijkheid van gemeenten. Er wordt bekeken waarom het sommige organisaties goed lukt om een toegankelijke website te maken voor mensen met beperkingen en andere niet. 
Lees verder

Informatie raad als open data
Zestien gemeenten werken aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. De komende maanden moet het aantal deelnemende gemeenten stijgen naar honderd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept …
Lees verder