Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 15 september 2017

Gemeente Utrecht: Uitgangspunten in het sociaal domein 2019

Uitgangspunten in het sociaal domein 2019
Het college stelt nieuwe uitgangspunten voor aan de raad voor de inzet van de Utrechtse buurtteams en voor informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning. De kern is dat alle inwoners mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving en dat betrokken partijen nog meer samenwerken en samenhang opzoeken. Centraal staan continuïteit en doorontwikkelen: Utrecht bouwt verder op de basis die er al is en gaat die versterken. Per 1 januari 2019 gaat een nieuwe subsidieperiode in voor deze voorzieningen met deze uitgangspunten als basis.
Lees verder