Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 15 september 2017

http://www.binnenlandsbestuur.nl/rss/default.lynkx?category=147959

Criminaliteit op vakantiepark te lijf
Deels leegstaande en verloederende vakantieparken vormen een makkelijke voedingsbodem voor criminaliteit. Acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe binden er de strijd mee aan. Zij komen nu met de onder de vlag van het Centrum voor Criminaliteitspreventie …
Lees verder

Amper gemeentelijk toezicht op Brabantse veehouders
Brabantse plattelandsgemeenten controleren onvoldoende bij veehouderijen en treden niet adequaat op tegen overtredingen, zo leert een door de provincie uitgevoerde steekproef.  In twaalf van de vijftien gemeenten waren veehouderijen in overtreding.
Lees verder

Provincies protesteren tegen Lelystad Airport
Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brengen dinsdagmiddag ongeveer zestigduizend protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag. Ook in Flevoland en Drenthe is verzet tegen het voorgenomen laagvliegen …
Lees verder

Limburg wil eind aan overlast bevers
In Limburg mogen onder bepaalde voorwaarden weer bevers gedood worden. De provincie hoopt op die manier een eind te maken aan de overlast door de dieren.
Lees verder

Scan voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Met de Maatschappelijk Vastgoed Scan hoopt BNG Bank gemeenten meer inzicht te geven in de mogelijkheden tot verduurzaming van hun vastgoed. Via de online tool kan onder meer een energielabel per gebouw worden vastgesteld. Ook komen maatregelen om …
Lees verder

Helft noodhulp gemeenten naar wederopbouw St. Maarten
Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden.
Lees verder

'Iedere gemeente een klimaatwethouder'
Dijkgraaf Kees Jan de Vet (Brabantse Delta) pleit ervoor dat elke gemeente na de raadsverkiezingen een aparte wethouder voor klimaat benoemt. 'Het klimaat is het grootste bestuurlijke vraagstuk in Nederland.'
Lees verder

Bedrijventerreinen in het slop
De herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is op een zorgelijk laag pitje komen te staan. Provincies missen daarvoor de doorzettingsmacht. Wel komt de regionale samenwerking inmiddels beter op gang en vormen ook de genomen energiemaatregelen …
Lees verder