Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 21 september 2017

Platform31 Nieuwsbrief | 21 september

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 21 september 2017
space
Opinie
image1_480x260
Interview
"Werken aan vitale woongemeenschappen is wel een kerntaak van een corporatie"
In wooncomplex voor ouderen De Leckenborch deden bewoners en medewerkers mee aan het experiment 'Vitale Woongemeenschappen'. René Mascini van Woonpartners Midden-Holland licht toe wat voor zijn corporatie de meerwaarde was van het experiment.
Lees meer

Blog
Een cloud vol brievenbussen
Susan van Klaveren, Platform31

Al die ongevraagde 'persoonlijke accounts', met elk hun eigen gebruikersnaam, wachtwoord en inlogwijze, spelen mij parten. Het is niet mijn onkunde, maar mijn onwil die me dwars zit.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Partnerblog
De worsteling van woningcorporaties rondom intermediaire verhuur
Bart Huisman, Camelot Vastgoedbeheer BV

Uit marktonderzoek van Camelot blijkt dat de behoefte aan zekerheid over verhuringen door derden bij woningcorporaties enorm is. Maar ligt die verantwoordelijkheid wel bij de woningcorporatie zelf?
Lees meer

image2_480x260
YURPS
De fietsende wegwerpmaatschappij
Meike Schutte, Woonstad Rotterdam

Sinds ik verhuisd ben, ben ik mij van het concept 'wegwerpfiets' nog meer bewust geworden dan ooit tevoren.
Lees meer
space
Nieuws
Interview
Winnaars en verliezers in regionaal economische concurrentie
Het PBL ontwikkelde een online tool gebaseerd op big data over sector-, innovatie- en concurrentiebeleid. Professor Frank van Oort en Mark Thissen bieden alvast een kijkje in de keuken.
Lees meer

image2_480x260
Interview
Huisartseninitiatief: ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg in Coevorden en Dalen
De derde ronde experimenten bevolkingsdaling is van start gegaan. Het samenwerkingsverband van huisartsen in het Drentse Coevorden-Dalen is een van de experimenten. Een interview met huisarts Jan Willem Ek, wethouder Joop Brink en gedeputeerde Henk Jumelet.
Lees meer
image1_480x260
Interview
"Meer naar het resultaat kijken, dat is het belangrijkst"
Nu de gemeentelijke bestuursperiode richting einde gaat maken we met de wethouders van de sociale pijler van het G32-stedennetwerk de balans op. Vierde in de reeks is Nelleke Vedelaar, wethouder in Zwolle en trekker van de dossiergroep WMO.
Lees meer

image2_480x260
Wat werkt in … de Magic Mix?
Wat zijn de voorwaarden om Magic Mix projecten tot een succes te maken en hoe kunnen bewoners verbindingen aangaan en elkaar versterken? Vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk nam tijdens een themabijeenkomst een aantal casussen onder de loep om tot nieuwe inzichten te komen.
Lees meer
Vervoersarmoede verdient hogere plaats op de agenda
In krimpregio's kost het door vergrijzing en bevolkingsdaling grote moeite om vervoersdiensten op peil te houden. Uit de opbrengsten van een expertmeeting is een rapport voortgekomen over vervoersarmoede in Zeeland, maatwerkoplossingen uit Limburg en de rol van het maatschappelijk initiatief.
Lees meer

image2_480x260
Op zoek naar woningmarktstrategieën voor krimpregio's. Doet u mee?
Platform31 zoekt koplopers die samen willen zoeken naar wenkende perspectieven voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Doet u mee?
Lees meer
YURPS competentiedag 16 oktober in Utrecht
Ben jij al lid van YURPS? Meld je dan nu aan voor de competentiedag op 16 oktober! Hoe presenteer jij jouw verhaal, project of resultaten? Denk je dat dit nog wat spannender kan? Onder het genot van een warme maaltijd en een drankje leer jij de fijne kneepjes van storytelling en hoe je daarmee je verhaal prikkelend en persoonlijk maakt.
Lees meer
Circulair aanbesteden
Tijdens een bevlogen en interactieve werksessie zijn op 14 september de masterclasses over circulair aanbesteden van start gegaan. Dit project vindt plaats in het kader van de City Deal Circulaire Stad Platform31, Metabolic, SGS Search en AT Lawyers begeleiden de deelnemers. Gezamenlijk werden de ambities rond circulair bouwen bij gebiedsontwikkeling vastgesteld. 
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
Mobiliteit in dunbevolkte regio's
Hoewel het makkelijk kunnen bereiken van werk, school, familie en voorzieningen wordt vaak als iets vanzelfsprekends wordt beschouwd, is dat het niet. Dit rapport presenteert zes aanbevelingen die provincies op weg kunnen helpen bij het op peil houden van hun bereikbaarheid.
Lees meer

Visie op regionalisering
Powerswitch naar een vitale samenleving
Jeroen den Uyl is een 'bescheiden revolutionair'. "Hij verzet zich tegen de uitholling van de menselijke gemeenschap door staatsbureaucratie en marktwerking." Den Uyl vertelt in deze publicatie hoe burgers weer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven.
Lees meer

Terugblik op Jaar van de Ruimte
Democratie is méér dan politiek alleen
Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Geef huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders meer zeggenschap over de instellingen die hun leven mede bepalen. Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur in een recent advies.
Lees meer
space
Agenda
wo 27 sept -
wo 29 nov
Met een gezonde dosis lef de wijk in
Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou.
do 28 sept
Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en te concretiseren. Vierde in reeks van zes themamiddagen waarin we u op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
di 3 okt
Klein wonen, grootse blik
Een evenement in Almere over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren.
wo 4 okt -
do 15 feb
Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken
Hoe ontwikkel je een wijkontwikkelingsstrategie die voor 'common ground' zorgt om in wisselende coalities te werken aan vitale wijken. Een reeks van vijf kennisbijeenkomsten voor gemeenten en hun partners in en rond de wijk.
do 5 okt -
di 7 nov
Cursus Samenwerken in de binnenstad
Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten?
do 5 okt
Dag van de Omgevingswet 2017
Tijdens deze dag van de Vereniging van Milieurecht (i.s.m. o.a. Platform31) staat de veelzijdigheid van de Omgevingswet centraal.
di 10 okt
Werkseminar: de markttoets in de praktijk
De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we de knelpunten.
wo 11 okt - 15 nov
Tweedaagse leerkring Gezondheid & ruimte
De kans om in goede gezondheid oud te worden is in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring van Gezond in…  en RIVM speelt hierop in.
do 12 okt
Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. Vijfde in reeks van zes themamiddagen waarin we u volledig op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
do 12 okt
Versterken regionaal economische concurrentie
Een seminar waarin Lewis Dijkstra (Europese Commissie), Frank van Oort (Erasmus Universiteit) en Mark Thissen (PBL) laten zien hoe u als regionale of lokale beleidsmaker de regionale concurrentiekracht kunt versterken.
do 26 okt
Afspraken gemeenten en beleggers
Een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod van middeldure woningen.
ma 30 okt
De Dag van de Stad
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.
di 7 en
21 nov
MKBA basiscursus
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen.
wo 8 nov
Festival 'Op weg naar CO2-neutraal'
Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050? Het Festival geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied.
do 9 nov
OTB | Platform31 Wooncongres 2017
Het jaarlijkse wooncongres met als thema de kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen.
do 16 nov - do 15 febr
Leertraject woonbeleid
Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Vierdaags leertraject van VNG en Platform31.
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze Platform31 nieuwsbrief

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
space