Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 7 september 2017

Platform31 Nieuwsbrief | 7 september

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 7 september 2017
space
Opinie
image1_480x260
Interview
De Bouwagenda als transmitter voor échte samenwerking
Majorie Jans en Hamit Karakus

De transitie naar een circulaire economie vergt versnelling. En versnelling gedijt bij intensieve samenwerking. Dat de Bouwcampus en Platform31 toetraden tot de coalitie van de Bouwagenda is dan ook geen toeval.
Lees meer

Blog
Het dak grondig repareren nu de zon (nog) schijnt
Ruud Dorenbos, Platform31

De Nederlandse economie is qua concurrentievermogen en innovativiteit een topper. Maar wordt het niet eens tijd dat we ook een topper worden in het activeren van de grote groep mensen die aan de kant staat?
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Partnerblog
De energietransitie: harde noodzaak maar onduidelijke koers
Peter van Ling, Velison Wonen

De energietransitie gaat pijn doen. Is dat erg? Nee, maar wel als bij de huurwoningen de mensen met de laagste inkomens daar voor een groot deel voor moeten opdraaien.
Lees meer

image2_480x260
YURPS
De avonturen van een trainee
Eveline Goesten, gemeente Delft

Zo trots als ik ben op mijn functie, zo verwarrend zijn de misverstanden over de Engelse titel trainee.
Lees meer
space
Nieuws
De Nieuwe Werkelijkheid: werken aan vitale wijken
Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Hoe ziet deze Nieuwe Werkelijkheid er uit? In het tweede online magazine gaan we dieper in op de aanpak van kwetsbare wijken.
Lees meer

image2_480x260
Interview
“We moeten mogelijkheden creëren om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden”
Nu de gemeentelijke bestuursperiode richting einde gaat maken we met de wethouders van de sociale pijler van het G32-stedennetwerk de balans op. Derde in de reeks is Jan Jaap Kolkman, wethouder in Deventer en trekker van de dossiergroep armoede en schulden.
Lees meer
Betrokken professionals voor vitale woongemeenschappen
Betrokken professionals zijn nodig om woongemeenschappen van ouderen op den duur sociaal en levendig te krijgen, zo blijkt uit het experiment Vitale woongemeenschappen van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Lees meer

image2_480x260
Buurtcirkel: ondersteuning en gezelligheid in de buurt
In een Buurtcirkel ondersteunen acht tot twaalf deelnemers in een wijk elkaar in een sociaal netwerk. Een vrijwilliger zorgt voor stimulans en verbindt. Jan Alblas, directeur bij Pameijer, vertelt hoe hij het concept in Nederland heeft doorontwikkeld.
Lees meer
image1_480x260
Samen werken aan stedelijke veiligheid in City Deal
"Een nieuwe manier van samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden." Dat willen verschillende steden en ministeries bereiken met deze City Deal.
Lees meer

image2_480x260
Over grenzen kijken in het mbo
De tweede regionale bijeenkomst van het Kennisplatform Demografische Transitiestond in het teken van mbo-jongeren en hun toekomst in deze regio. Duidelijk werd dat er kansen liggen in het opzetten van leer-werktrajecten, vooral in Duitsland.
Lees meer
Platform31 verzorgt nu ook cursussen en trainingen
Sinds kort biedt Platform31 de kennis uit een aantal van onze publicaties, leerkringen en experimenten ook aan als maatwerk in de vorm van cursussen, workshops en presentaties. Dit betekent dat onze projectleiders op een interactieve en inspirerende manier een cursus geven over het onderwerp waarop ze expert zijn.
Lees meer
Kennisvoorkrimp.nl online
Kennisvoorkrimp.nl is de nieuwe website met nieuws, activiteiten, onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling. De website is een initiatief van het Kennisplatform Demografische Transitie. Ook de regionale kennisinstituten - het KKNN, Neimed, ZB|Planbureau -  en het Rijk delen hier hun actualiteiten. Blijf op de hoogte en lees de maandelijkse nieuwsbrief!
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
Vitale woongemeen-schappen
Dit rapport laat zien wat de mogelijkheden en grenzen van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen zijn, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan.
Lees meer

Visie op regionalisering
Werken aan vitale wijken
Samen met steden verzamelde Platform31 concrete aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van stadswijken te verbeteren. In dit magazine presenteren we zeven praktijkvoorbeelden.
Lees meer

Terugblik op Jaar van de Ruimte
Evaluatie passend toewijzen
Wat zijn de eerste effecten van de passendheidsnorm? Platform31 onderzochtin samenwerking met RIGO de effecten op de betaalbaarheid, de beschikbaarheid van woningen en de instroming van de primaire doelgroep in wijken.
Lees meer
space
Agenda
di 12 sept
Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen
Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Platform31 brengt met een aantal professionals in kaart of het mogelijk is om de liberalisatiegrens regionaal te differentiëren en wat dit oplevert voor middeninkomens.
do 14 sept
Circulair aanbesteden
Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee.
do 14 sept
Wonen en zorg voor woningcorporaties
Zijn wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd? Laatste in reeks van 3 inspiratiebijeenkomsten over wonen en zorg voor de corporatiepartners.
do 14 sept
– 30 nov
Visie en sturing op langer thuis wonen
Vierdaagse inspiratieleerkring. We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken?
di 19 sept -
di 16 jan
Verduurzaming hoogbouwflats
Een reeks bijeenkomsten waarin we met een groep woningcorporaties op zoek gaan naar slimme oplossingen voor de verduurzaming van hoogbouwflats.
di 19 sept
EET-café: Trending topics in het vastgoed
De ontmoetingsplaats voor bouw en vastgoed professionals, georganiseerd door Kantoor vol Energie.
wo 21 sept
Expertsessies CO2-neutraal
Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving.
do 21 sept
Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers
Gedurende drie sessies ontwikkelt u met hulp van inhoudelijke experts specifieke kennis over het maken van (prestatie)afspraken met beleggende marktpartijen.
wo 27 sept - wo 29 nov
Met een gezonde dosis lef de wijk in
Ben jij een gebiedsnetwerker die initiatieven in de wijk weet op te sporen, de mensen aan elkaar koppelt en regelmatig hobbels ervaart vanuit de eigen organisatie? Dan is deze werkplaats geschikt voor jou.
do 28 sept
Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en te concretiseren. Vierde in reeks van zes themamiddagen waarin we u op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
wo 4 okt - do 15 feb
Learning community: gebiedsgericht werken aan vitale wijken
Hoe ontwikkel je een wijkontwikkelingsstrategie die voor 'common ground' zorgt om in wisselende coalities te werken aan vitale wijken. Een reeks van vijf kennisbijeenkomsten voor gemeenten en hun partners in en rond de wijk.
di 3 okt
Klein wonen
Een evenement in Almere over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren.
do 5 okt -
di 7 nov
Cursus Samenwerken in de binnenstad
Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten?
di 10 okt
Ondernemerschap voor vergunninghouders; kansen en uitdagingen
In deze leerkring komen succesvolle ondernemers hun verhaal vertellen, kijken we met twee voorbeeldgemeenten naar de manier waarop zij ondernemers ondersteunen en nodigen we inhoudelijke experts uit
di 10 okt
Werkseminar: de markttoets in de praktijk
De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we de knelpunten.
wo 11 okt - 15 nov
Tweedaagse leerkring Gezondheid & ruimte
De kans om in goede gezondheid oud te worden is in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring van Gezond in…  en RIVM speelt hierop in.
ma 30 okt
De Dag van de Stad
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.
di 7 en
21 nov
MKBA basiscursus
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen.
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze Platform31 nieuwsbrief

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
space