Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 11 oktober 2017

BB: 270 miljoen extra voor wijkagenten

270 miljoen extra voor wijkagenten
Het nieuwe kabinet wil 270 miljoen euro per jaar extra uittrekken voor wijkagenten. In totaal wil de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie jaarlijks bijna een half miljard meer aan politie en justitie uitgeven. Bronnen rond het Binnenhof bevestigen …
Lees verder

70 procent minder pgb's in Twente
De aanpak van Twentse gemeenten om fraude bij beschermd wonen tegen te gaan werkt. Het uitgangspunt "geen pgb, tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden" heeft geleid tot 70 procent minder …
Lees verder

Cao Gemeenten is definitief
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Hiermee is de cao definitief.
Lees verder

Sportakkoord met gemeenten
Het nieuwe kabinet wil met gemeenten een sportakkoord sluiten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.
Lees verder

Op termijn dikke plussen voor gemeente
Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2019 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.
Lees verder

Dikke plussen voor gemeente
Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.
Lees verder

Belastinginning waterschappen onder de loep
De Nationale ombudsman gaat een breed onderzoek instellen naar de manier van belastinginning door de waterschappen. Aanleiding zijn klachten over opgelegde ­aanslagen, waarbij huishoudens voor jaren tegelijk moesten betalen.
Lees verder

Doelmatigheid cultuursubsidies niet vast te stellen
De gemeente Capelle aan den IJssel besteedt jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro aan cultuursubsidie. Maar of dat bedrag doelmatig wordt besteed, is niet vast te stellen. Concrete, toetsbare cultuurdoelstellingen ontbreken namelijk.
Lees verder

Gemeenten willen boter bij de vis
De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de provincies en de waterschappen zijn over het algemeen enthousiast over het nieuwe regeerakkoord. Ook het stedennetwerk G32 ziet positieve kanten, maar meent dat in het akkoord te weinig geld en aandacht is voor …
Lees verder