Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 30 oktober 2017

BB: Burgemeester Doetinchem wil Achterhoek op één lijn

Burgemeester Doetinchem wil Achterhoek op één lijn
Regionale samenwerking in de Achterhoek bestaat vooral in naam. Om tot échte samenwerking te komen, pleit regiovoorzitter en burgemeester van Doetinchem Mark Boumans voor een kordate Achterhoek Board en een Achterhoeks parlement.
Lees verder

'Van der Laan startte geheim anti-radicaliseringsproject'
Een uiterst geheim project, waar zowel de gemeenteraad als de wethouders van Amsterdam geen weet van hadden. Dat was 'Grijze Campagne', de codenaam voor een anti-radicaliseringsproject waar de onlangs overleden burgemeester Van der Laan de …
Lees verder

Sylvana wil met partij 'Bij1' in gemeenteraden
De politieke partij van Sylvana Simons, die Artikel 1 heette, is omgedoopt tot BIJ1. Op sociale media laat de partij zondag weten onder de nieuwe naam ten strijde te trekken ,,tegen de huidige politiek vol moslimhaat, xenofobie, sekse-ongelijkheid, …
Lees verder

Hoe Utrecht een data-gedreven gemeente werd
Gemeenten krijgen meer dan eens het verwijt niet snel genoeg te anticiperen op de veranderende maatschappij. Aan gemeente Utrecht zijn die woorden niet besteed. De gemeente reserveert al sinds het coalitieakkoord van 2014 jaarlijks 2 miljoen euro voor …
Lees verder

Externe inhuur maakt Rijk kwetsbaar
Vanwege langdurige afhankelijkheid van externe inhuur bij IT zijn er kwetsbaarheden ontstaan. Dat schrijft het SG-overleg (het beraad van het College van Secretarissen- Generaal) in het  Tussentijds rijksbreed beeld 2017. 
Lees verder

'Compenseer btw-verhoging in krimpgebieden'
Ondernemers in middelgrote steden met leeglopende stadscentra moeten worden gecompenseerd voor de btw-verhoging naar 9 procent. Dat geldt ook voor ondernemers in de krimp- en grensregio's. VNO-NCW denkt dat het kabinet dat kan doen door hiervoor 200 …
Lees verder

Een op drie gemeenten stort vergoeding niet meer aan SP
Ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten maakt de vergoeding van raadsleden van de SP niet langer meer over aan de partij, maar aan de leden zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van dagblad Trouw.
Lees verder

Noodplan voor Nederlandse kennis cybersecurity
Terwijl overheden van buurlanden dit jaar flink geïnvesteerd hebben in de academische capaciteit op gebied van cybersecurity, blijft Nederland flink achter. Drie hoogleraren waarschuwen voor een 'braindrain' naar omliggende landen en …
Lees verder

VNG: grens aan gezamenlijke agenda met rijk
Gemeenten krijgen de komende tijd ruim een miljard euro meer van het rijk, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onduidelijk of dat genoeg is om extra uitgaven in het sociaal domein op te vangen. 'De financiële ruimte …
Lees verder