Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 10 oktober 2017

BB: Cao Gemeenten is definitief

Cao Gemeenten is definitief
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten bekrachtigd. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Hiermee is de cao definitief.
Lees verder

Tweede baan voor persoonlijke ontwikkeling
Hoger opgeleide ambtenaren die er een tweede baan op na houden doen dit niet voor het geld maar voor de persoonlijk ontwikkeling of de afwisseling. Het aantal werknemers dat er als zelfstandige bij werkt is de afgelopen jaren wel toegenomen. Een …
Lees verder

Amnesty waarschuwt voor 'computers conclusies laten trekken'
Amnesty International is bezorgd over het gebruik van algoritmes door de overheid en de conclusies die hieruit getrokken. De internationale mensenrechtenorganisatie vreest dat rechtvaardigheid in het geding komt wanneer apparaten steeds vaker …
Lees verder

Kabinet: gemeenten moeten meegaan met digitalisering
Het kabinet gaat fors investeren in digitalisering van het openbaar bestuur, dat staat in het regeerakkoord . Gemeenten en provincies moeten meegaan met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Er wordt daarom fors geïnvesteerd in …
Lees verder

Regeerakkoord 2017: minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein
Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet; een greep uit de belangrijkste maatregelen in de zorg binnen het …
Lees verder

Gesprek over gemeentelijke uitvoering tegenprestatie
Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over  best practices  in de handhaving van het actief naar werk zoeken. Ook moeten er niet-vrijblijvende bestuurlijke …
Lees verder

Sportakkoord met gemeenten
Het nieuwe kabinet wil met gemeenten een sportakkoord sluiten. Doel is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken.
Lees verder

Nieuw kabinet: sneller van het gas af
De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. En aan het eind van de kabinetsperiode moeten minimaal 50.000 nieuwbouwwoningen gasvrij zijn, plus nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen op …
Lees verder

20.000 extra beschutte werkplekken
Het aanstaande kabinet wil de komende jaren 20.000 extra beschutte werkplekken creëren. Verder blijven mensen in de banenafspraak die meer verdienen dan het minimumloon meetellen voor die banenafspraak.
Lees verder