Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 12 oktober 2017

BB: Gemeenten willen boter bij de vis

Gemeenten willen boter bij de vis
De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de provincies en de waterschappen zijn over het algemeen enthousiast over het nieuwe regeerakkoord. Ook het stedennetwerk G32 ziet positieve kanten, maar meent dat in het akkoord te weinig geld en aandacht is voor …
Lees verder

'Aandelenbezit Eneco niet in publiek belang'
'94 procent van alle colleges is nog altijd vóór verkoop van Eneco', zegt Rotterdams wethouder Adriaan Visser (Financiën, D66). 'En deze week overschrijden we in de raden, als Rotterdam voor verkoop stemt, ook de 50 …
Lees verder

Waterschappen onder vuur over gevolgen kunstgras
De waterschappen zijn in gebreke gebleken bij het beheer van de waterkwaliteit rondom kunstgrasvelden. Voormalig milieuminister Cramer stelde in 2007 de 'waterkwaliteitsbeheerder' hiervoor verantwoordelijk. Maar door geen enkel waterschap is …
Lees verder

Tussen-cao rijksambtenaren 'geen vetpot'
De vakbonden hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken een resultaat bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. Die krijgen een loonsverhoging van 1,4 procent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.
Lees verder

Grote zorgen over complexe IT Omgevingswet
Bureau ICT-toetsing (BIT) maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het digitale stelsel van de Omgevingswet en adviseert het huidige programma flink te reduceren omdat het te complex is. Ter illustratie van de complexiteit: er moeten nu naar schatting …
Lees verder

Oude benzineauto's mogen Rotterdam weer in
De gemeente Rotterdam mag benzineauto's van vóór 1 juli 1992 voorlopig niet uit de Rotterdamse milieuzone weren. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag 11 oktober …
Lees verder

Regeerakkoord: simpeler ontslag en 'overheidsticket'
Hoewel het in het regeerakkoord niet vaak specifiek over ambtenaren gaat, zijn er wel degelijk veranderingen die hen raken. Er wordt bijvoorbeeld een definitieve 'go' voor de normalisering van de rechtspositie gegeven. Dat betekent dat de …
Lees verder

Plasterk bekijkt verhalen schade ICT-fiasco
Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat onderzoeken of de schade van het ICT-fiasco met de modernisering van de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP) misschien toch is te verhalen. Hij heeft dat woensdag toegezegd na aandringen van …
Lees verder

Minder bouwlocaties door voorzichtige gemeenten
Na het verlies van ruim 3 miljard euro op grondexploitaties in de crisisjaren, blijken gemeenten massaal de rem te hebben gezet op de aankoop van bouwgronden. Gevolg: minder financiële risico's, maar ook minder beschikbare bouwlocaties.
Lees verder