Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 5 oktober 2017

BB: Groningse gemeenten niet langer financieel solidair

Groningse gemeenten niet langer financieel solidair
Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden …
Lees verder

Code voor sociale ondernemingen
Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere …
Lees verder

RVS: cliënten niet gebaat bij prijsgerichte zorginkoop
De nadruk bij zorginkoop ligt nog te veel op de prijs en de doelmatigheid van zorg en te weinig op de behoeften van cliënten en patiënten, schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een vandaag verschenen advies . De RVS wil …
Lees verder

Chaos jeugdzorg loopt uit de hand
Zorgaanbieders, vooral gespecialiseerde, trekken zich terug uit gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun aanbod dit jaar zelfs al terug. Ze moeten werken tegen te lage tarieven die gemeenten willen vergoeden, waardoor kwaliteit …
Lees verder

Weghalen inburgering bij gemeenten leidt tot uitwassen
De belangenverstrengeling van de Utrechtse gemeenteambtenaar die via zijn werk voor de afdeling Werk en Inkomen klanten ronselde voor zijn eigen taalschool, is mede een uitvloeisel van het leggen van verantwoordelijkheid voor taallessen bij inburgeraars …
Lees verder

Veel animo voor bijstandsexperiment Wageningen
De gemeente Wageningen is niet alleen de eerste gemeente die met het landelijke experiment met verschillende bijstandsregimes start, er is ook nog eens grote animo onder bijstandsgerechtigden om mee te doen. Van de in totaal 750 bijstandsgerechtigden …
Lees verder

Gemeenten slecht ingelicht over vrijlaten gedetineerden
Gemeenten, gevangenissen en reclassering werken gebrekken samen bij de nazorg voor gedetineerden die vrijkomen. De laatste twee informeren gemeenten vaak te laat of gebrekkig over vrijlatingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Raad voor …
Lees verder