Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 11 oktober 2017

BB: Minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein

Minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein
Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet; een greep uit de belangrijkste maatregelen in de zorg binnen het …
Lees verder

Dikke plussen voor gemeente
Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.
Lees verder

Op termijn dikke plussen voor gemeente
Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2019 honderden miljoenen meer van het rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.
Lees verder

Provincie krijgt grotere rol bij herindeling
Wachten op louter gemeentelijke herindelingen van onderop levert volgens het nieuwe kabinet niet altijd een wenselijk resultaat op. Vandaar dat in het regeerakkoord een grotere rol wordt toebedeeld aan de provincies. Het is aan die bestuurslaag om een …
Lees verder

Gemeenten in de fout met wachttijd bijstand
Twaalf gemeenten hanteren - tegen de wet in - een wachtperiode van twee tot vier weken voor bijstandsaanvragers boven de 27 jaar, concludeert de Nationale ombudsman. 
Lees verder

Belastinginning waterschappen onder de loep
De Nationale ombudsman gaat een breed onderzoek instellen naar de manier van belastinginning door de waterschappen. Aanleiding zijn klachten over opgelegde ­aanslagen, waarbij huishoudens voor jaren tegelijk moesten betalen.
Lees verder

Doelmatigheid cultuursubsidies niet vast te stellen
De gemeente Capelle aan den IJssel besteedt jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro aan cultuursubsidie. Maar of dat bedrag doelmatig wordt besteed, is niet vast te stellen. Concrete, toetsbare cultuurdoelstellingen ontbreken namelijk.
Lees verder

Buurtrechters voor alledaagse problemen
Het nieuwe kabinet gaat experimenten met buurtrechters mogelijk maken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat juridische procedures zo complex zijn dat zij niet altijd voldoen voor het oplossen van alledaagse problemen van burgers.
Lees verder

Van fraude verdachte zorgaanbieder Rigtergroep failliet
De van fraude verdachte zorgaanbieder Rigtergroep is failliet. De organisatie verzorgde beschermd wonen voor kwetsbare groepen mensen. Nijmegen deed in juli aangifte tegen de directie van de zorgaanbieder, omdat er minstens 1,1 miljoen euro aan …
Lees verder