Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 9 oktober 2017

BB: Opvang verwarde mensen nog onvoldoende

Opvang verwarde mensen nog onvoldoende
De ondersteuning en opvang van mensen met verward gedrag blijft in het hele land een probleem. Dat concludeert het 'schakelteam' dat zich sinds een jaar onder leiding van Onno Hoes bezighoudt met de problematiek. Hoes is 'niet optimistisch' over de …
Lees verder

Mantelzorgers stuiten op gemeentelijke bureaucratie
Mensen die willen gaan mantelzorgen stuiten vaak op de gemeentelijke bureaucratie. Zo is een mantelzorgverklaring in de ene gemeente makkelijk verkrijgbaar, terwijl de andere gemeente aanvullend onderzoek vereist. Ook urgentieverklaringen worden soms …
Lees verder

'Roadshow' nieuwe aanpak cliëntondersteuning Wmo
Gemeenten zijn wettelijk verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. In veel gemeenten is dat nog echter niet of niet goed geregeld. Veertien koplopergemeenten gaan de komende …
Lees verder

Vast tarief voor Wmo-hulp
Het nieuwe kabinet maakt een einde aan de opeenstapeling van verschillende eigen bijdragen die mensen betalen voor hulp op basis van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Er komt een vast tarief waar zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en …
Lees verder

Nieuw kabinet wil genderneutralere overheid
Het aankomende kabinet gaat paal en perk stellen aan het registreren van het geslacht van mensen. Overheden moeten waar mogelijk genderneutraal werken. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door de NOS. Voor een paspoort zal registratie van …
Lees verder

Helft van bijstandsontvangers kan of wil niet werken
1,1 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar had in 2016 geen werk en een sociale uitkering. Meer dan de helft van hen (54 procent) zegt niet te kunnen of willen werken. Dit geldt vooral voor mensen in de bijstand
Lees verder

70 procent minder pgb's in Twente
De aanpak van Twentse gemeenten om fraude bij beschermd wonen tegen te gaan werkt. Het uitgangspunt "geen pgb, tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden" heeft geleid tot 70 procent minder …
Lees verder