Trendbreuk: groeiende behoefte aan kleine woningen

Als micro-appartementen en flexibele woonunits meegenomen worden, is er behoefte aan 60.000 tot 100.000 kleine woningen, blijkt uit onderzoek. De komende decennia wordt tachtig procent van de huishoudensgroei in Nederland veroorzaakt door de toename van eenpersoonshuishoudens. Zestig procent van de Nederlandse corporaties, provincies en gemeenten ziet de vraag naar Tiny Houses, micro-appartementen en flexibele woningen op zich afkomen. Er is sprake van een trendbreuk; de laatste jaren neemt de woonoppervlakte van nieuwe woningen af.

Lees meer

 

Gemeenten en provincies zetten Energiebespaarlening in

Het Nationaal Energiebespaarfonds krijgt steeds meer lokale en regionale varianten. Dankzij de financiële steun van gemeenten en provincies kunnen woningeigenaren een Energiebespaarlening met een lager rentetarief afsluiten. Zo geven zij particulieren en Verenigingen van Eigenaren (VvE´s) die hun woning willen verduurzamen een extra steuntje in de rug.

Lees meer

 

Energiebesparingsverkenner voor woningen uitgebreid met verkenner voor hoge energie-ambities

De Energiebesparingsverkenner voor woningen is uitgebreid met een verkenner voor hoge energie-ambities. De verkenner speurt naar mogelijkheden om woningen comfortabeler en zuiniger of zelfs energieneutraal te maken en is een handig instrument voor woningcorporaties, installateurs en aannemers, makelaars, banken/hypotheekverstrekkers, gemeenten.

Lees meer

 

Onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerkenHelpdeskvraag van de maand: woning met vier of meer bouwlagen