Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 4 oktober 2017

Gemeente Lelystad: Gemeente en Ongehinderd bevorderen toegankelijkheid gebouwen

Gemeente en Ongehinderd bevorderen toegankelijkheid gebouwen
Een dagje uit, een avondje op stap. Ook mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien, willen hiervan genieten. Na onder andere Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst sluit nu ook gemeente Lelystad aan bij het landelijke platform Ongehinderd. Op dinsdag 3 oktober wordt de gemeente Lelystad feestelijk gelanceerd in de Ongehinderd app. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Deze lancering vindt plaats tijdens de Week van de Toegankelijkheid (2 t/m 7 oktober).
Lees verder

Wethouder Sparreboom bezoekt dagbesteding Woonzorg Flevoland en Buurtkamer
Wethouder Janneke Sparreboom heeft een bezoek gebracht aan Woonzorg Flevoland, één van de hoofdaanbieders van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De wethouder werd rondgeleid in de Uiterton bij de dagbesteding voor ouderen met somatische klachten en ouderen met onder andere dementie. Ook bracht zij een bezoek aan de buurtkamer in de Multifunctionele Accommodatie Zuiderzeewijk, waar Woonzorg Flevoland samenwerkt met Welzijn Lelystad.
Lees verder

Van buurtpicknick tot mooiere en prettigere wijk
De Stichting Samen Sociaal heeft op woensdag 27 september 2017 voor de 2de keer een buurtpicknick in het Fjordpark in Lelystad georganiseerd. Door de buurtpicknick gaan bewoners met elkaar in gesprek en wordt er geïnventariseerd welke vragen er vanuit de wijk zijn en wat bewoners zelf kunnen bijdragen aan het verbeteren van de wijk. Wethouder John van den Heuvel nam een kijkje en hielp een handje mee met het inplanten van de bloembakken.
Lees verder

Lelystad 50 jaar en nu verder... samen op weg naar de toekomst
Lelystad bestaat 50 jaar. De stad heeft een eigen identiteit ontwikkeld en is uitgegroeid naar 76.000 inwoners. Vele ontwikkelingen hebben in de loop van de tijd plaatsgevonden en hebben Lelystad gemaakt tot de stad van vandaag. Het 50-jarig bestaan is een goed moment om met trots terug te kijken, maar ook een moment om vooruit te kijken. Hoe ziet Lelystad er uit over 10, 20 en 50 jaar? Deze vragen sluiten aan bij de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vraagt aan gemeenten om samen met belanghebbenden na te denken over de toekomst van hun stad en een omgevingsvisie op te stellen. Daarom organiseert de gemeente een tweetal bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en bedrijven om samen de toekomst van Lelystad te schetsen.
Lees verder

Winnaars Lelystad geeft Lucht-ballonvaart
Lelystad bestaat dit jaar 50 jaar. Donderdag 28 september was een extra bijzondere dag, want precies een halve eeuw geleden, op 28 september 1967, vestigden zich de eerste inwoners in de provinciehoofdstad van Flevoland. Vanwege dit bijzondere jubileum werden er 5 ballonvluchten verloot met de Lelystad geeft Lucht-ballon. De winnaars zijn bekend. Zij mogen elk met 2 personen een ballonvlucht maken. Van harte gefeliciteerd.
Lees verder

LAB en Inditex presenteren bouwplan distributiepunt aan omwonenden in Lelystad
Lelystad Airport Businesspark (LAB) en Inditex, één van de grootste mondiale mode retailers, hebben zichzelf vrijdagochtend 29 september 2017 aan de omwonenden in Lelystad gepresenteerd en de gelegenheid genomen om de bouwplannen voor het nieuwe distributiepunt toe te lichten. De Spaanse retailer heeft zichzelf gecommitteerd om de duurzaamheidsprincipes toe te passen gedurende het gehele bouwprocess en de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.
Lees verder

Werkzaamheden Larserringweg uitgesteld
De werkzaamheden aan de Larserringweg (vanaf de Dronterweg tot het afvalbrengstation) die deze week zijn gestart, zijn door de aannemer uitgesteld en worden afgerond tussen 9 en 18 oktober.
Lees verder

Financiering en Airport 'hot topics' bij Ondernemersplein op Flevo Zakenfestival
Er was behoorlijk veel interesse voor de presentatie en de informatiestand van Ondernemersplein Lelystad tijdens de tweede editie van het Flevo Zakenfestival op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 op Lelystad Airport. Bezoekers, waaronder veel lokale ondernemers, waren nieuwsgierig naar de vele werkzaamheden van Ondernemersplein Lelystad en wat het voor hen als ondernemers kan betekenen.
Lees verder

SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) van start
ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland, Lelystad Airport, Werkbedrijf Lelystad, luchtvaartthemapark Aviodrome, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben op 30 september 2017 de overeenkomst "SamenwerkingsCollege Amsterdam Lelystad Airport" getekend. De ondertekening vond plaats tijdens de landelijke beroepenmarkt voor banen en opleidingen in de luchtvaart en reisindustrie bij Aviodrome.
Lees verder

Balies Werk Inkomen en Zorg 5 oktober gesloten
In verband met een werkoverleg in het kader van de dienstverlening zijn de balies van de afdeling Werk Inkomen en Zorg donderdag 5 oktober 2017 de hele dag gesloten. De afdeling is dan telefonisch zeer beperkt bereikbaar.
Lees verder

Lelystad betreurt openbaarheid privacygevoelige informatie leerlingenvervoer
De gemeente Lelystad is er door RTL Nieuws op attent gemaakt dat niet-recente privacygevoelige adresgegevens van leerlingen, die gebruik maakten van het leerlingenvervoer in het schooljaar 2014 – 2015, digitaal te traceren zijn. Deze gegevens waren te vinden in een digitale omgeving, waarop vervoersaanbieders in 2015 konden inschrijven bij een gemeentelijke aanbestedingsprocedure. De gemeente Lelystad heeft de gegevens nog op dezelfde dag van de melding laten verwijderen uit de digitale omgeving. Alle 164 betrokken ouders zijn telefonisch benaderd en nader per brief geïnformeerd.
Lees verder

Tweede plantdag jubileumbomen in Bultpark
Op woensdag 22 november 2017 is voor de tweede (en laatste) keer een plantdag van jubileumbomen in het Bultpark. In het kader van het 50-jarig jubileum van Lelystad kunnen inwoners die 50 jaar worden of 50 jaar getrouwd zijn in 2017 en bedrijven of organisaties in Lelystad die 50 jaar bestaan, hun eigen jubileumboom planten.
Lees verder

Ruim 20 ideeën ingediend voor tweede Motiemarkt
Voor de tweede Motiemarkt die door de Lelystadse gemeenteraad is georganiseerd, zijn 21 ideeën ingediend. Op dinsdag 10 oktober 2017 proberen de indieners de gemeenteraadsleden te overtuigen om hun ideeën te adopteren. Belangstellenden zijn van harte welkom de Motiemarkt bij te wonen.
Lees verder

Kick-off evenement Smart Business Masters Lelystad uitgesteld
De kick-off van Smart Business Masters Lelystad die gepland stond voor woensdagavond 4 oktober, is uitgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nu plaatsvinden tijdens de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november 2017. Verdere informatie volgt.
Lees verder