Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 10 oktober 2017

Gemeente Lelystad: Peutertalent, vernieuwend ontwikkelingsconcept voor peuters

Peutertalent, vernieuwend ontwikkelingsconcept voor peuters
Wethouder Elly van Wageningen van onderwijs is op bezoek geweest bij peuterspeelzaal Peutertalent op basisschool Laetare. De wethouder bezocht de Peutertalentgroep, sprak met leidsters, ouders en kinderen en kreeg als klap op de vuurpijl de gloednieuwe brochure Peutertalent uitgereikt. De wethouder was verheugd over de reacties van de ouders: "Ze spraken lovend over de leidsters en vertelden dat hun kinderen met veel plezier naar de peuterspeelzaal gaan. Ze zien de ontwikkeling van de kinderen met sprongen vooruitgaan!"
Lees verder

Deel Houtribweg dicht wegens onderhoud
Provincie Flevoland gaat de Houtribweg tussen de rotonde Parlaan (bij Flevo Golf Resort) tot aan de sluiskolk Houtribsluizen van nieuw asfalt voorzien. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van 9 oktober tot en met 27 oktober 2017.
Lees verder

Wethouder Van Wageningen opent studiemiddag SCPO
Op 4 oktober 2017 hield de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Lelystad haar jaarlijkse studiemiddag voor alle medewerkers, in congrescentrum De Pijler. De aftrap van deze middag werd verzorgd door Elly van Wageningen, wethouder van de gemeente Lelystad voor onder andere onderwijs en jeugdhulp.
Lees verder

Bestuurlijke reactie op rapport 'Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad'
Afgelopen juli is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het rapport 'Evaluatie ICL-bijdrage Lelystad' opgeleverd. In het evaluatieproces is de afspraak gemaakt dat gemeente Lelystad de mogelijkheid heeft te reageren op de adviezen van de inspecteurs van BZK in het rapport.
Lees verder

Bijzondere museumdag voor mensen die te maken hebben met dementie
Op woensdag 20 september is er in de musea Nieuwland en Batavia én op de Bataviawerf een speciale museumdag gehouden voor mensen die met dementie te maken hebben én voor ouderen in het algemeen die een extra verzetje konden gebruiken. Stichting Alzheimer Flevoland had een dag georganiseerd. De dag werd geopend door wethouder Janneke Sparreboom, die in haar toespraak de inclusieve samenleving een hart onder de riem stak.
Lees verder

Lelystad geeft aandacht aan veiligheid in 'Week van de Veiligheid'
Op maandag 9 oktober 2017 start de landelijke Week van de Veiligheid. Gemeente Lelystad wil in deze week het thema Veiligheid & Preventie en de rol die inwoners en ondernemers daarbij kunnen spelen, onder de aandacht brengen. Zo gaan de buurtvoorlichters op verschillende plekken in de stad flyeren voor Burgernet en wordt er in het Lelycentre samen met ondernemers gekeken naar het uitstallingenbeleid en worden bezoekers geattendeerd op het geldende fietsverbod. De Week van de Veiligheid eindigt op vrijdag 13 oktober 2017.
Lees verder

Ministerie start internetconsultatie aansluitroutes Lelystad Airport
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de opening van Lelystad Airport in april 2019 voor. Hiervoor is een ontwerp van de aansluitroutes op het hogere luchtruim voor de luchthaven opgesteld. Met het ontwerp kunnen 10.000 vliegbewegingen veilig op Lelystad Airport worden afgehandeld. Dit ontwerp ligt nu voor ter consultatie. Het ministerie is op zoek naar verbeterpunten op dit ontwerp binnen de geldende uitgangspunten van het kabinet.
Lees verder

Wethouder Janneke Sparreboom lanceert app 'Ongehinderd' voor Lelystad
Wethouder Janneke Sparreboom heeft in de Week van de Toegankelijkheid de app 'Ongehinderd' gelanceerd voor Lelystad. Wanneer u de app downloadt op uw mobiele apparatuur, kunt u daarin bekijken welke locaties toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Ook kunt u in de app zelf uw beoordeling plaatsen over een locatie. Lelystad sluit zich net als onder andere Maastricht, Den Haag, Eindhoven en Hulst aan bij het landelijke platform Ongehinderd.
Lees verder

Vergunning voor zonnepanelen ENGIE draagt bij aan duurzame gebiedsontwikkeling Flevokust Haven
Begin 2017 is met de provincie en ENGIE een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven. De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Uitwerking van het initiatief heeft ertoe geleid dat ENGIE een zonnepark van 30 hectare wil gaan exploiteren. Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden. Het realiseren van een zonnepanelenpark past bovendien binnen de ambities op het gebied van duurzaamheid van de gemeente om in 2025 energieneutraal te zijn.
Lees verder

Vergunning Solarvation voor aanleg zonnepark
De gemeente Lelystad heeft een omgevingsvergunning afgegeven aan Solarvation BV voor de realisatie van een zonne-energiepark aan de Wisentweg in Lelystad. Het park is een initiatief van de Flevolandse ondernemers Luke Bouwman en Kees van Woerden en wordt gerealiseerd op een deel van een reeds bestaand bouwblok op en rondom het erf van de voormalige proefboerderij de Waiboerhoeve.
Lees verder

12,5-jarig bestaan en natuureducatielessen bij Polderkol
Wethouder Elly van Wageningen heeft een bezoek gebracht aan De Polderkol in het kader van het 12,5-jarig jubileum van dit bedrijf. Kruidenbedrijf Polderkol teelt zelf kruiden aan de Jupiterweg. Het bedrijf verzorgt ook natuureducatielessen op basisscholen.
Lees verder

Kent u de gemeentelijke duurzaamheidslening al?
Energiebesparende maatregelen zorgen voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik en voor een hoger comfort en een beter binnenklimaat. Wilt u in uw woning energiebesparende maatregelen treffen zoals isolatie of duurzaam opwekken van energie, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de gemeentelijke duurzaamheidslening.
Lees verder

Save the date: Informatiemiddag over wonen en financieringsregelingen woningverbetering
Hebt u een koopwoning? Wilt u deze aanpassen of verbeteren? Of wilt u voor het eerst eigenaar worden van een woning? Kom dan zaterdag 4 november naar de informatiemiddag over financieringsregelingen die de gemeente Lelystad op dat vlak aanbiedt.
Lees verder

Veel blad- en snoeiafval in het najaar? Zo levert u het in!
Inwoners met blad- en snoeiafval uit hun tuin kunnen dat op vier manieren kwijt:
Lees verder