Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 11 oktober 2017

http://www.binnenlandsbestuur.nl/rss/default.lynkx?category=147959

'Provincies moeten meer durven verschillen'
'De gezamenlijke provincies moeten meer uitstraling krijgen. Dat lukt niet altijd door het met elkaar eens te zijn. Tegenstellingen kunnen soms heel verbindend werken', aldus IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten in haar slotwoord op het …
Lees verder

Te politieke waterschappen hinderen aanpak wateroverlast
De besluitvorming bij de waterschappen is inefficiënt. Onder andere innovatieve oplossingen om extreme weersomstandigheden het hoofd te bieden, komen daardoor moeizaam tot stand.  
Lees verder

Raad stemt tegen plan eilandjes in Veerse Meer
Het uitzicht op het Zeeuwse plaatsje Veere blijft zoals het is. De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft woensdagavond in meerderheid tegen een plan gestemd voor de aanleg van vier kunstmatige eilandjes bij de Veerse Gatdam. Een ondernemer wil daar …
Lees verder

Nieuwe ingangsdatum Omgevingswet bekend
De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2021. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. 
Lees verder

'Gemeenten moeten betonnen vloeren laten controleren'
Alle gemeenten in Nederland krijgen vandaag informatie en instructies over betonnen vloeren in kantoren, winkelcentra, parkeergarages en andere gebouwen. De gemeenten kunnen van gebouweigenaren eisen om te controleren of de vloeren in hun gebouwen …
Lees verder

Nieuw kabinet: sneller van het gas af
De aansluitplicht van nieuwbouwwijken op gas wordt in het regeerakkoord vervangen door een warmteplicht. En aan het eind van de kabinetsperiode moeten minimaal 50.000 nieuwbouwwoningen gasvrij zijn, plus nog eens 30.000 tot 50.000 bestaande woningen op …
Lees verder

'Aandelenbezit Eneco niet in publiek belang'
'94 procent van alle colleges is nog altijd vóór verkoop van Eneco', zegt Rotterdams wethouder Adriaan Visser (Financiën, D66). 'En deze week overschrijden we in de raden, als Rotterdam voor verkoop stemt, ook de 50 …
Lees verder

Waterschappen onder vuur over gevolgen kunstgras
De waterschappen zijn in gebreke gebleken bij het beheer van de waterkwaliteit rondom kunstgrasvelden. Voormalig milieuminister Cramer stelde in 2007 de 'waterkwaliteitsbeheerder' hiervoor verantwoordelijk. Maar door geen enkel waterschap is …
Lees verder