Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 31 oktober 2017

http://www.binnenlandsbestuur.nl/rss/default.lynkx?category=147959

Arnhem wil strengste milieuzone
Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel …
Lees verder

Arnhem krijgt strengste milieuzone
Arnhem gaat het centrum sluiten voor dieselauto's van voor 2004. Daarmee maakt Arnhem de regels voor de milieuzone in de Gelderse hoofdstad nog strenger dan die in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, zegt de gemeente. De stad wil de nieuwe regels zo snel …
Lees verder

Dijkwerkers-pool tegen de uitstroom
De komende jaren moet 1.100 kilometer dijk worden versterkt en daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Voor die enorme opgave zijn veel mensen nodig. Bij een speciale pool kunnen medewerkers van Rijkswaterstaat en waterschappen zich aanmelden voor …
Lees verder

Dossier Omgevingswet naar Binnenlandse Zaken
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (waaronder de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie) en het …
Lees verder

Windmolens langs A16 in Brabant
Langs de A16 in Brabant worden 29 nieuwe windmolens geplaatst. De provincie heeft dat afgesproken met vier gemeenten in de regio.
Lees verder

Veenendaal parkeert te goedkoop
De gemeente Veenendaal moet op last van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de parkeertarieven voor haar parkeergarages verhogen. Daardoor wordt een eind gemaakt aan de oneerlijke concurrentie met Q-Park, de exploitant van twee Veenendaalse …
Lees verder

Gemeenten experimenteren met loting
Kappen of ontzien? De uit de hun krachten gegroeide bomen in de Haarlemse jarenzestigwijk Schalkwijk dreigden de lokale gemeenschap te splijten. De Haarlemse oplossing: via loting in totaal duizend wijkbewoners uitnodigen om er op een zaterdag over te …
Lees verder

Zaanstad wil geld lenen aan verduurzamende bedrijven
'Het uitlenen van geld is geen kerntaak van de gemeente', aldus het college van Zaanstad. Toch wil het vijf miljoen euro aan Zaanlanders beschikbaar stellen die hun panden verduurzamen. Bedrijven, verenigingen en inwoners kunnen er een …
Lees verder