Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 5 oktober 2017

Nieuwsbrief Onderzoek in de sociale wetenschappen

 

online lezen  |  afmelden
NWO
Onderzoek in de sociale wetenschappen

 
English version of this newsletter
 
Uitnodiging: Synergy-conferentie sociale en geesteswetenschappen op 16 november
 
Het bestuur van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) nodigt u uit voor haar eerste Synergy-conferentie: Creating common ground for the social sciences and humanities op 16 november in Utrecht. We nodigen alle geïnteresseerden in de sociale en geesteswetenschappen uit om samen de toekomst voor SGW-onderzoek te ontdekken.
Informatie, aanmelden  
 
Vier nieuwe projecten VerDuS SURF Pop Up van start
 
In het kader van VerDuS SURF Pop Up zullen vier nieuwe kleine projecten van start gaan over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven, en een tool voor multi-stakeholder businessmodellen. NWO kon in deze ronde vier van de veertien ingediende aanvragen financieren. 
Toekenningen  
 
Zeven toekenningen programma Gesloten Kringlopen
 
Zeven nieuwe projecten gaan onderzoek doen naar de verbindingen tussen water, landbouw, energie en biodiversiteit, als onderdeel van productieketens. Het programma ‘Gesloten Kringlopen – transitie naar een circulaire economie’ is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de vier topsectoren Agri&Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.
Toekenningen  
 
Valorisatie beloond met nationale Stevinpremie
De Stevinpremie is een nieuwe premie voor een onderzoeker en/of een team van twee à drie onderzoekers in Nederland. Zij hebben een bijzonder succes behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Nominatie vindt uitsluitend plaats op voordracht. NWO reikt per jaar maximaal twee premies uit, tegelijk met de NWO-Spinozapremies. De laureaten krijgen elk een bedrag van 2,5 miljoen euro.
Lees meer  
 
NWO-Spinozalaureaten presenteren onderzoeksplannen aan publiek
 
Ontwikkelingspsychologe Eveline Crone, analytisch-chemicus Albert Heck, fysisch-chemicus Michel Orrit, biofysicus en bioloog Alexander van Oudenaarden presenteerden tijdens de feestelijke uitreiking op 12 september hun plannen met de Spinozaonderzoekspremie van 2,5 miljoen euro per persoon.
Lees meer  
 
Jaarlijkse NWO-MVI-conferentie
 
Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018 vindt de jaarlijkse NWO-MVI-conferentie plaats in het Muntgebouw Utrecht. De conferentie van dit jaar concentreert zich op de waarde van MVI-onderzoek voor de samenleving. Op donderdag krijgen MVI-onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoek (onderling) te presenteren en te bespreken. Op vrijdag vindt het symposium MVI Connecting Practices plaats met hoofdsprekers en workshops voor onderzoekers en vertegenwoordigers vanuit de praktijk.
Lees verder  
 
NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen zoekt vrouwelijke commissieleden
 
NWO streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden vanuit de overtuiging dat dit belangrijk is voor sterke wetenschap. NWO zet zich dan ook in voor een betere genderbalans, zowel in de wetenschap als in de eigen organisatie. NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen zoekt daarom naar vrouwelijke hoogleraren en UHD's die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in een beoordelingscommissie (bv. Vernieuwingsimpuls of Vrije competitie). Interesse? U kunt zich aanmelden bij Mariël Schweizer.
 
Onderzoeksprogramma Sport versterkt sportonderzoek
 
Het onderzoeksprogramma Sport versterkt het wetenschappelijke en multidisciplinaire onderzoek op het terrein van sport en bewegen. De beoogde samenwerking tussen sport- en zorgpraktijk is gerealiseerd, wat al veel waardevolle kennis, innovaties en producten voor de praktijk heeft opgeleverd. Dat zijn enkele conclusies die door Bureau Bartels worden getrokken in de eindevaluatie van het onderzoeksprogramma.
Lees meer  
 
Antisociaal gedrag vooral door samenspel van genen
 
Individuele genen spelen geen grote rol bij het ontwikkelen van antisociaal gedrag. Het samenspel van alle genen kan daarentegen wel een deel van de verschillen in antisociaal gedrag verklaren. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waarbij onderzoekers Jorim Tielbeek, Arne Popma, Tinca Polderman en Danielle Posthuma van VUmc en VU betrokken zijn. Tielbeek verricht onderzoek met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent.
Lees meer  
 
Energiecoöperaties beter steunen omwille van transitie
 
Energiecoöperaties – groepen bewoners die duurzame energie opwekken voor eigen gebruik – kunnen een rol van betekenis spelen bij de energietransitie. Dan moeten Nederlandse overheden, banken en andere instellingen deze ontwikkeling wel beter ondersteunen – zoals dit in Duitsland gebeurt. Dit blijkt uit het werk van Gabriella Dóci, die op 12 september aan de VU is gepromoveerd.
Lees meer  
 
Entertainment belangrijke reden om drankfoto’s te plaatsen
 
In posts van studenten en jongvolwassenen op social media heeft schrikbarend vaak alcohol een plaats, al dan niet prominent. Hanneke Hendriks onderzocht op Facebook en Instagram wie in de leeftijdscategorie drankfoto’s posten, hoe vaak ze dat doen en waarom. De onderzoekster begon anderhalf jaar geleden aan haar Veni-project waarin zij kijkt naar de drijfveren achter alcohol-gerelateerde content op sociale media.
Lees meer  
 
Internationale afspraken nodig om leeuwen te redden
 
Het voortbestaan van de leeuw is in gevaar. Om het tij te keren is politieke samenwerking cruciaal, blijkt uit een nieuwe studie. Internationale verdragen spelen hierbij een belangrijke rol. ‘International wildlife lawyer’ Arie Trouwborst (Vidi, Universiteit Tilburg) onderzocht met een team juristen, biologen en sociale wetenschappers welke internationale verdragen een rol spelen bij de bescherming van de koning der dieren.
Lees meer  
 
Meer onderzoeksresultaten
Meer onderzoeksresultaten bekijken? Ga naar:
 
Deadlines
 
5
okt 2017
 
Vernieuwingsimpuls Vidi
Meer informatie
 
24
okt 2017
 
Outline Proposal HERA JRP 'Public Spaces: Culture and Integration in Europe'
Meer informatie
 
31
okt 2017
 
Duurzame bussinessmodellen
Meer informatie
 
30
nov 2017
 
Laatste verzamelmoment Creatieve Industrie-KIEM
Meer informatie
 
Doorlopend aanvragen  
 
Alle openstaande calls  
 
Agenda
 
6
okt 2017
 
Nacht van de Wetenschap
Lees meer
 
11
okt 2017
 
Informatiebijeenkomst Promotiebeurs voor leraren
Lees meer
 
10
okt 2017
-
11
okt 2017
 
ExploRail symposium & festival
Lees meer
 
12
okt 2017
 
eScience-symposium 'Science in a Digital World'
Lees meer
 
17
okt 2017
 
NWO-SPUI25-lezing 'Verschuivende perspectieven in de verbeelding van slavernij en kolonialisme'
Lees meer
 
26
okt 2017
 
ODISSEI-workshop koppelen van data
Lees meer
 
3
nov 2017
 
Informatiebijeenkomst Vernieuwingsimpuls
Lees meer
 
9
nov 2017
 
Informatiemiddag Horizon2020 Societal Challenge 6 & SSH Integratie
Lees meer
 
15
nov 2017
 
Synergy-conferentie NWO Sociale en Geesteswetenschappen
Lees meer
 
30
nov 2017
 
Workshop Maatschappelijk verantwoord ontwikkelen in de hightech
Lees meer
 
23
nov 2017
-
24
nov 2017
 
Smart Culture Conferentie 2017. Exploring integrated arts & culture research
Lees meer
 
18
jan 2018
-
19
jan 2018
 
Jaarlijks congres maatschappelijk verantwoord innoveren
Lees meer
 
 
Onderzoek in de sociale wetenschappen
NWO initieert, stimuleert en financiert onderzoek over de volle breedte van de wetenschap, waaronder de sociale wetenschappen. Sociaal wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.
Contact

Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar: sgw@nwo.nl

 
Facebook   Twitter   Google Plus   Linkedin