Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 5 oktober 2017

Platform31 Nieuwsbrief | 5 oktober

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31 Twitter Platform31
Nieuwsbrief 5 oktober 2017
space
Opinie
image1_480x260
Column Karakus in de wijk
Luister, praat en kom op voor zaken die er toe doen
Spreek bij incidenten niet enkel vanuit een negatief groepsbeeld. Kijk naar de opgaven die er liggen en zoek daar steeds opnieuw de juiste gesprekspartners bij.
Lees meer

Partnerblog
Lang leve het Huis van de Wijk!
Wouter Poels, Incluzio

Ik daag gemeenten uit om op een andere manier naar de rol van het buurthuis te kijken. Door te zoeken naar aanvullende functies voor het buurthuis, gekoppeld aan maatschappelijke problemen. En door ondernemers erbij te betrekken.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Blog
Geef mij maar mobiliteit als service
Kees Machielse, Platform31

Het is best een interessante overweging: de auto inruilen voor een abonnement, van bezit naar gebruik, naar 'Mobility as a Service'.
Lees meer

image2_480x260
Blog
Co-living: geen vloek maar een zegen
Co Koning, Vastgoed Belang

Aan woningdelen worden zware technische eisen gesteld. Het stuit mij tegen de borst dat er kennelijk andere eisen worden gesteld aan jongvolwassenen en ouderen ten opzichte van gezinnen.
Lees meer
space
Nieuws
Interview
"Overheden wonen in wijken, mensen in buurten"
Jarenlang was Pieter Winsemius nauw betrokken bij de stedelijke vernieuwing. Nu het Rijk een stap terug heeft gedaan, pleit Winsemius ervoor zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er in de buurt leeft.
Lees meer

image2_480x260
Interview
Zelf reuring maken: hoe wooncomplexen voor ouderen vitaler kunnen worden
Bewoners zijn best in staat en bereid om bij te dragen aan de vitaliteit van wooncomplexen voor ouderen. Pauline van Moorsel van Woonzorg Nederland en Tako de Vries van Domesta vertellen hoe zij vitaliteit en activiteiten ondersteunen.
Lees meer
image1_480x260
Laatste ontwikkelingen en eerste ervaringen met Mobility Mentoring®
“Armoede en schulden werken verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken”, dat is een belangrijk uitgangspunt van de Mobility Mentoring®-methode. Nu zijn ook in Nederland de eerste ervaringen met het werken volgens deze methode. Een verslag van een bijeenkomst.
Lees meer

image2_480x260
Werken aan netwerk en contacten bij uitstromers uit het beschermd wonen
Dit artikel beschrijft verschillende manieren waarop gemeenten, GGZ-instellingen en andere partijen proberen een netwerk te creëren rondom uitstromers uit het beschermd wonen.
Lees meer
Vier nieuwe projecten VerDuS SURF Pop Up van start
In de eerste ronde van VerDuS SURF Pop Up gaan vier nieuwe kleine projecten van start over coöperatief wonen, grondbeleid, duurzame burgerinitiatieven en een tool voor 'multi-stakeholder businessmodellen'.
Lees meer

image2_480x260
VerDus-kennis geland: de factor samenwerking
Bij de nieuwste programma’s van VerDus is nauwe samenwerking met praktijkpartijen een vereiste; bij eerdere programma’s moest die nog groeien. In een serie van drie artikelen gaan we op zoek naar hoe die samenwerking tot stand kwam en is geland.
Lees meer
Vacature: Programmamanager Wonen en Wijken
Platform31 zoekt een programmamanager die ruime kennis en ervaring heeft in het werken aan ontwikkelingen in het domein Wonen en Wijken. Reageren kan tot en met 29 oktober.
Lees meer
Verduurzamen van de hoogbouw
Op 19 september zijn de masterclasses gestart over het verduurzamen van hoogbouwflats. Samen met 5 enthousiaste corporaties was deze eerste sessie gericht op het creëren van draagvlak onder de bewoners / huurders. Bijgestaan door een corporatiestrateeg zijn we gezamenlijk gekomen tot nieuwe inzichten en prachtige ideeën om bewoners bij het verduurzamen te betrekken. Op naar sessie 2 waarin we de businesscase gaan bespreken.
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
Samenvatting rijksbegroting 2018
In deze samenvatting van de rijksbegroting 2018 bundelen we de meest opvallende maatregelen en beleidswijzigingen voor u, geordend naar de ministeries die het meest relevant zijn voor stad en regio.
Lees meer

Visie op regionalisering
Hoe richt je een wooncoöperatie op?
Voor mensen die meer zeggenschap willen over hun eigen manier van wonen en leven is de oprichting van een wooncoöperatie interessant. Hoe? Een handreiking helpt je om dit proces te overzien en hierin de goede stappen te maken.
Lees meer

Terugblik op Jaar van de Ruimte
Kansen en risico's voor woningcorporaties bij aansluiten op een warmtenet
Dit rapport beschrijft de resultaten uit het experiment Warmtesprong. Met als doel om bij woningcorporaties werkenderwijs de kennis over warmtenetten te versterken aan de hand van concrete casussen.
Lees meer
space
Agenda
di 10 okt
Werkseminar: de markttoets in de praktijk
De vraag naar middeldure huurwoningen is groot. Rondom de uitvoering van de markttoets bestaat veel onduidelijkheid. In het werkseminar brengen we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld en inventariseren we de knelpunten.
wo 11 okt - 15 nov
Tweedaagse leerkring Gezondheid & ruimte
De kans om in goede gezondheid oud te worden is in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring van Gezond in…  en RIVM speelt hierop in.
do 12 okt
Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk
Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. Vijfde in reeks van zes themamiddagen waarin we u volledig op de hoogte brengen van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet.
do 12 okt
Versterken regionaal economische concurrentie
Een seminar waarin Lewis Dijkstra (Europese Commissie), Frank van Oort (Erasmus Universiteit) en Mark Thissen (PBL) laten zien hoe u als regionale of lokale beleidsmaker de regionale concurrentiekracht kunt versterken.
ma 16 okt
YURPS competentieworkshop
Ben jij al lid van YURPS? Meld je dan nu aan voor de competentieworkshop! Hoe presenteer jij jouw verhaal, project of resultaten? Denk je dat dit nog wat spannender kan? Leer de fijne kneepjes van storytelling en hoe je je verhaal prikkelend en persoonlijk maakt.
ma 23 okt
Het toekomstperspectief van middelgrote gemeenten
Een expertmeeting exclusief voor bestuurders en strategisch beleidsadviseurs van de middelgrote gemeenten die partner zijn van Platform31 (of geïnteresseerd zijn om partner te worden).
do 26 okt
Afspraken gemeenten en beleggers
Een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod van middeldure woningen.
ma 30 okt
De Dag van de Stad
Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.
di 7 en
21 nov
MKBA basiscursus
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen.
wo 8 nov
Social Impact Bonds ontrafeld
De Social Impact Bond wordt steeds vaker gezien als interessant financieringsinstrument om maatschappelijke vraagstukken te bekostigen. De G32 en Platform31 organiseren een 'Hartige Hap' over dit thema.
wo 8 nov
Festival 'Op weg naar CO2-neutraal'
Hoe maken we de vervolgstap van sturen op label B naar koersen naar CO2-neutraal in 2050? Het Festival geeft u de mooiste voorbeelden en actuele kennis op dit gebied.
do 9 nov
OTB | Platform31 Wooncongres 2017
Het jaarlijkse wooncongres met als thema de kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen.
wo 15 nov
Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland
Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven! We delen graag de resultaten van het experiment met u.
do 16 nov - do 15 febr
Leertraject woonbeleid
Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Vierdaags leertraject van VNG en Platform31.
do 30 nov
Intervisie huurbeleid woningcorporaties
Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst!
do 18 jan -
14 apr
Visie en sturing op langer thuis wonen
In de vierdaagse inspiratieleerkring verkennen Platform31 en VNG samen met gemeenten hoe je zorgt voor regie, sturing en afstemming bij wonen, begeleiding en zorg.
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze Platform31 nieuwsbrief

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
+31 (0)70 302 84 84
space