Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 12 november 2017

BB: Externe inhuur maakt Rijk kwetsbaar

Externe inhuur maakt Rijk kwetsbaar
Vanwege langdurige afhankelijkheid van externe inhuur bij IT zijn er kwetsbaarheden ontstaan. Dat schrijft de Auditdienst Rijk (ADR) in het  Tussentijds rijksbreed beeld 2017. 
Lees verder

Geen geheime campagne in Amsterdam
De gemeente Amsterdam wijst het beeld dat er in de stad geheim antiradicaliseringsbeleid was van de hand. Ook is er geen sprake geweest van het bewust niet informeren van de gemeenteraad over dit onderwerp. Dat heeft het college van burgemeesters en …
Lees verder

Brandweer is sterkste overheidsmerk
Nederlanders houden van hun hulpdiensten, blijkt uit merkonderzoek door Hendrik Beerda brand consultancy. De brandweer en de politie nemen in de ranglijst respectievelijk de koppositie en de tweede plaats in.
Lees verder

Nieuwe cao rijksambtenaren bekrachtigd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden voor de rijkssectoren hebben het eerder bereikte onderhandelaarsresultaat over een nieuwe cao rijk bekrachtigd. Afgesproken is dat de ongeveer 116.500 medewerkers bij het rijk …
Lees verder

Geen scheiding door ambtenaar burgerlijke stand
Personen die willen scheiden, moeten dat ook in de toekomst aan de rechter voorleggen. Het nieuwe kabinet wil niet dat een ambtenaar van de burgerlijke stand een scheiding mag gaan afhandelen, zoals het vorige kabinet had voorgesteld.
Lees verder

'Genormaliseerde' en begrijpelijke cao in de maak
In eenvoudiger taal, zodat het voor iedereen gemakkelijker is om hun rechten na kijken. Dat is een van de veranderingen die de VNG en de vakbonden willen doorvoeren bij de aanpassing van de rechtspositieregeling van gemeenteambtenaren. Die afspraken …
Lees verder

Trainee wil liefst vast dienstverband
Trainees bij de overheid zijn enthousiast over hun werk en hun werkgever. De organisatie waar ze werken waarderen ze gemiddeld met een 7,3. Ruim 80 procent wil aansluitend aan het traineeship zelfs graag 'een echte baan' bij de overheid.
Lees verder

Bijna helft ambtenaren niet toekomstbestendig
Bijna de helft van de ambtenaren (42,3 procent) is onvoldoende toegerust voor de veranderende eisen aan het werk. Daarmee scoren ambtenaren veel slechter dan de gemiddelde werknemer (17,3 procent). Vooral op het gebied van communicatieve vaardigheden en …
Lees verder

Kom in actie voor het te laat is
Heel veel ambtenaren hebben niet in de gaten dat hun werk gaat verdwijnen', stelt arbeidsmarktdeskundige Ben Rogmans. 'Ze moeten nu in beweging komen.'Het bestaande werk verandert ingrijpend of wordt geautomatiseerd of gerobotiseerd. …
Lees verder

Gelderland Academie voor raadsleden en ambtenaren
De provincie Gelderland gaat investeren in het versterken van de positie van lokale politici. Samen met de VNG-afdeling Gelderland wordt de Gelderland Academie opgezet. Daar kunnen raadsleden in regionaal verband, Statenleden en bestuurders en …
Lees verder