Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 13 november 2017

BB: Gemeenten laten het afweten bij aanpak mensenhandel

Gemeenten laten het afweten bij aanpak mensenhandel
In ruim 1 op de 3 Nederlandse gemeenten heeft men geen idee of er mensenhandel voorkomt. En 95 procent van de gemeenten heeft geen specifiek beleid op dit gebied. Dat blijkt uit de Tiende rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel die donderdag …
Lees verder

Amsterdam vergoedt eigen risico GGZ 18-jarigen
Het eigen risico van minimaal 385 euro dat jongeren moeten betalen als zij 18 jaar worden, is voor een deel van hen reden hun GGZ-behandeling te staken. Om te voorkomen dat ze op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen gaat de gemeente …
Lees verder

Meer grip op jeugdzorg
Overal in het land doen gemeentelijk beleidsambtenaren Wmo en jeugdzorg hun uiterste best de juiste informatie naar boven te halen over gebruik en effecten van voorzieningen in het sociaal domein. Twee jaar na de transitie van zorg naar de gemeenten is …
Lees verder

Vangnetuitkering Participatiewet voor 213 gemeenten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in totaal 138 miljoen euro aan vangnetuitkering toegekend aan 213 gemeenten met een tekort op het bijstandsbudget.
Lees verder

Gemeenten kiezen voor plusje bij cliëntonderzoek
Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd. Met kwalitatief onderzoek worden de resultaten van de onderzoeken waardevol(ler) voor beleidssturing, zo stellen zij. Er is namelijk wel behoefte …
Lees verder

Krimpenerwaard visualiseert sociaal domein
Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een goed beeld te hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. Na een gemeentelijke fusie en gedurende de invoering van de decentralisaties bracht de gemeente …
Lees verder

'Schaf jaarlijks cliëntonderzoek jeugd af'
Gemeenten die over 2016 met de Modelvragenlijst Jeugd en Ouders (MCJO) kwantitatief onderzoek hebben gedaan naar de cliëntervaringen jeugd, hebben daar nauwelijks nuttige sturingsinformatie uit kunnen afleiden. In het gunstigste geval geeft het …
Lees verder