Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

maandag 13 november 2017

BB: Melding verwerking persoonsgegevens niet meer verplicht

Melding verwerking persoonsgegevens niet meer verplicht
Gemeenten hoeven sinds deze week geen melding meer te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Dat maakt de AP bekend op haar website. Vanwege de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt de …
Lees verder

Vangnetuitkering Participatiewet voor 213 gemeenten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in totaal 138 miljoen euro aan vangnetuitkering toegekend aan 213 gemeenten met een tekort op het bijstandsbudget.
Lees verder

550 miljoen voor noodfonds Sint-Maarten
Nederland steekt 550 miljoen euro in een noodfonds voor Sint-Maarten. Als het eiland instemt met de voorwaarden van Nederland kan 'spoedig'  worden begonnen met de wederopbouw van het eiland dat grotendeels verwoest werd door orkaan Irma.
Lees verder

Gemeenten kiezen voor plusje bij cliëntonderzoek
Veel gemeenten kiezen voor verdieping en verbreding van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugd. Met kwalitatief onderzoek worden de resultaten van de onderzoeken waardevol(ler) voor beleidssturing, zo stellen zij. Er is namelijk wel behoefte …
Lees verder

Brabant trekt 75 miljoen uit voor steun boeren
De provincie Noord-Brabant heeft vrijdagavond laat ingestemd met een breed pakket maatregelen om veehouders te steunen op weg naar een milieuvriendelijker bedrijf. In totaal komt voor de boeren 75 miljoen euro beschikbaar.
Lees verder

Wethouder stapt op om vuilbekkerij
De Sonse wethouder Robert Visser heeft genoeg van de stemmingmakerij die hem te beurt is gevallen rond de sloop van een kerk. 'Ik heb het idee dat ik in het verkeerde spel ben beland', zegt de wethouder die eind deze maand vertrekt.
Lees verder

Gelderland Academie voor raadsleden en ambtenaren
De provincie Gelderland gaat investeren in het versterken van de positie van lokale politici. Samen met de VNG-afdeling Gelderland wordt de Gelderland Academie opgezet. Daar kunnen raadsleden in regionaal verband, Statenleden en bestuurders en …
Lees verder

Krimpenerwaard visualiseert sociaal domein
Om kwetsbare inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, moet een gemeente een goed beeld te hebben van het voorzieningennetwerk in het sociaal domein. Na een gemeentelijke fusie en gedurende de invoering van de decentralisaties bracht de gemeente …
Lees verder

'Schaf jaarlijks cliëntonderzoek jeugd af'
Gemeenten die over 2016 met de Modelvragenlijst Jeugd en Ouders (MCJO) kwantitatief onderzoek hebben gedaan naar de cliëntervaringen jeugd, hebben daar nauwelijks nuttige sturingsinformatie uit kunnen afleiden. In het gunstigste geval geeft het …
Lees verder