Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 9 november 2017

BB: Samenvoegen wachtlijsten sociale huur geen wondermiddel

Samenvoegen wachtlijsten sociale huur geen wondermiddel
Het plan van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen samen te voegen, wordt door deskundigen met optimisme begroet maar is zeker geen panacee.
Lees verder

VNG: herverdeling gelden beschermd wonen in de ijskast
De VNG wil dat er voorlopig nog geen verdere stappen richting een herverdeling van middelen voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) worden gezet.
Lees verder

VNG eist compensatie lagere eigen bijdrage Wmo
Het uniform tarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen jaagt gemeenten op extra kosten. Gemeentekoepel VNG vindt dat het rijk die extra kosten volledig moet vergoeden.
Lees verder

Armoedebestrijding Amsterdam nog niet optimaal
Er komt minder armoedebestrijdingsgeld terecht bij Amsterdamse minima dan beoogd, concludeert de Rekenkamer Amsterdam in haar rapport Armoedebeleid en de impact op kinderen . Wel is de rekenkamer positief over de gecombineerde inzet van de …
Lees verder

Amsterdam start zelf experiment met bijstand
De gemeente Amsterdam begint een eigen proef waarbij mensen met een bijstandsuitkering meer of juist minder begeleiding krijgen en 200 euro per maand mogen bijverdienen. Wethouder Arjan Vliegenthart (SP) wil weten of mensen zo sneller werk vinden. 
Lees verder

Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg toegenomen
Het beroep dat op de zogenoemde 'jeugdzorg plus' wordt gedaan, stijgt flink. De instroom bij gesloten jeugdzorginstellingen is in de eerste helft van 2017 twaalf procent hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2014, meldt Jeugdzorg …
Lees verder

Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd
165 gemeenten hebben het verplichte cliëntervaringsonderzoek (ceo) Jeugd niet uitgevoerd. Ede is een van die gemeenten. Zij stelt dat de privacy van jongeren die zorg ontvangen zonder medeweten van hun ouders, nog niet kon worden gegarandeerd. Veel …
Lees verder