Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 10 november 2017

BB: Trainee wil liefst vast dienstverband

Trainee wil liefst vast dienstverband
Trainees bij de overheid zijn enthousiast over hun werk en hun werkgever. De organisatie waar ze werken waarderen ze gemiddeld met een 7,3. Ruim 80 procent wil aansluitend aan het traineeship zelfs graag 'een echte baan' bij de overheid.
Lees verder

Bijna helft ambtenaren niet toekomstbestendig
Bijna de helft van de ambtenaren (42,3 procent) is onvoldoende toegerust voor de veranderende eisen aan het werk. Daarmee scoren ambtenaren veel slechter dan de gemiddelde werknemer (17,3 procent). Vooral op het gebied van communicatieve vaardigheden en …
Lees verder

'Raadsvergoeding kleine gemeenten moet omhoog'
De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten moet omhoog. Als dit nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt, dan trekt dit mogelijk geïnteresseerden over de streep om zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen.
Lees verder

Amsterdam vergoedt eigen risico GGZ 18-jarigen
Het eigen risico van minimaal 385 euro dat jongeren moeten betalen als zij 18 jaar worden, is voor een deel van hen reden hun GGZ-behandeling te staken. Om te voorkomen dat ze op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen gaat de gemeente …
Lees verder

Meer grip op jeugdzorg
Overal in het land doen gemeentelijk beleidsambtenaren Wmo en jeugdzorg hun uiterste best de juiste informatie naar boven te halen over gebruik en effecten van voorzieningen in het sociaal domein. Twee jaar na de transitie van zorg naar de gemeenten is …
Lees verder

Provincies maken 'high value datalijst'
Ambtenaren van provincies die deelnemen aan de inspiratiemiddag Open Provincies gaan op 23 november een 'high value datalijst'  opstellen. Dit zijn datasets die een hoge meerwaarde hebben voor de samenleving. De lijst is al eens eerder …
Lees verder

Kom in actie voor het te laat is
Heel veel ambtenaren hebben niet in de gaten dat hun werk gaat verdwijnen', stelt arbeidsmarktdeskundige Ben Rogmans. 'Ze moeten nu in beweging komen.'Het bestaande werk verandert ingrijpend of wordt geautomatiseerd of gerobotiseerd. …
Lees verder

Grote steden gaan afval nascheiden
Deze week startte Europa's grootste afvalverwerker AVR in Rozenburg met de bouw van een scheidingsinstallatie. Vanaf medio 2018 gaat de installatie plastic verpakkingsafval en drankkartons afscheiden uit restafval. Pas daarna wordt het restafval …
Lees verder

Vliegende brigade voor impuls bouw
Gemeenten hebben te weinig capaciteit om bouwplannen op tijd te kunnen beoordelen. Daardoor loopt de woningbouwproductie steeds verder achter op de vraag naar woningen, concludeert Bouwend Nederland.
Lees verder