Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

vrijdag 10 november 2017

Gemeente Lelystad: E-bike infodag voor senioren goed bezocht

E-bike infodag voor senioren goed bezocht
Steeds meer senioren kiezen voor de e-bike: een fiets met elektrische trapondersteuning, want met deze fiets is het mogelijk om langer en plezierig te blijven fietsen. De e-bike is een snel en gemakkelijk vervoermiddel en een goed alternatief voor de gewone fiets, maar deze fiets is wel anders. Deze fiets gaat sneller en is zwaarder. Dat vraagt om andere fietsvaardigheden. In drieënhalfjaar tijd vielen meer verkeersslachtoffers met de elektrische fiets dan met brommers. Om deze reden organiseert gemeente Lelystad een E-bike infodag voor senioren tussen de 65 en 75 jaar. Wethouder Ed Rentenaar deelde aan het eind van de dag de certificaten uit aan de deelnemers.
Lees verder

Honderdste starterslening van dit jaar in Lelystad voor Kevin Braspenning
Startersleningen zijn populair in Lelystad. Wethouder Wonen, Jop Fackeldey, verstrekte zaterdag de 100e lening van dit jaar aan Kevin Braspenning. Met de lening kan hij nu zijn eerste huis kopen. Dat wordt een woning in de wijk Kogge.
Lees verder

Schoolkinderen ontvangen Koning feestelijk op Stadhuisplein
Op woensdag 15 november 2017 brengt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een bezoek aan Lelystad. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stad heeft hij in het stadhuis een ontmoeting met de pioniers van Lelystad. Om 16.30 uur arriveert de Koning op het Stadhuisplein, waar schoolkinderen hem feestelijk ontvangen met zelfgemaakte vlaggen.
Lees verder

Gemeente Lelystad adviseert bouwers: vraag tijdig huisaansluiting aan
Het aansluiten van nutsvoorzieningen op nieuwe woningen loopt niet zoals het gaan moet. Dat is een landelijk probleem, dat zich ook in Lelystad voordoet. De gemeente heeft hierover een gesprek gehad met Liander om te praten hoe dit probleem zo goed mogelijk kan worden opgelost. Het beste is om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen.
Lees verder

Winkels in Lelystad mogen dag voor Kerst langer open
Het college van Lelystad heeft besloten dat op zondag 24 december 2017 alle winkels binnen de gemeentegrenzen open mogen van 06.00 tot 19.00 uur. De Winkeltijdenwet en de plaatselijke Winkeltijdenverordening bepalen dat de winkels op de dag voor Kerst normaliter open kunnen zijn van 10.00 – 19.00 uur. Met het besluit van het college kunnen de winkels nu 4 uur langer open zijn.
Lees verder

Project Politiekids Noordoost en Noordwest van start
Alweer het vierde en vijfde project van de politiekids is van start gegaan. Maar liefst 48 kinderen zijn afgelopen woensdag 1 november beëdigd in het stadhuis en gestart met het opleidingsprogramma. De komende vijf maanden gaan zij intensief aan de slag met het programma, dat is samengesteld door Stichting Welzijn Lelystad, de politie, het Sportbedrijf, Centrada, externe trainers en de gemeente Lelystad. Het programma eindigt in april 2018 met het uitreiken van het Politiekids diploma.
Lees verder

Wethouder Sparreboom installeert kinderwijkraad 2017-2018
De kinderwijkraad Zuiderzeewijk 2017-2018 is dinsdagmiddag 31 oktober 2017 officieel geïnstalleerd door wethouder Janneke Sparreboom. Zeventien kinderen van de bovenbouw van basisschool Ichthus, Vuurtoren en Laetare gaan samen aan de slag om de - door alle kinderen bedachte en gekozen - plannen voor de wijk te realiseren.
Lees verder

Lelystadse componistendagen hebben succes met Telemann
De bibliotheek, Agora en Kubus stonden het eerste weekend van november in het teken van de componist Telemann. Kate Clark van het Apollo Ensemble opende het weekend met de betoverende klanken van haar historische houten fluit, waarna het Bachkoor Lelystad vol verve werken van Bach en Telemann bracht. Daarna werd het startsein voor het concours gegeven. Amateur musici uit het hele land lieten voor het publiek de werken van Telemann horen.
Lees verder

Anthony Fokkerweg (N727) naar Lelystad Airport gaat open
Het eerste deel van de Anthony Fokkerweg (N727) naar Lelystad Airport gaat maandag 13 november officieel open. Met ingang van die datum is de Talingweg niet meer bereikbaar vanaf de Eendenweg. Woensdagmorgen 8 november 2017 vierden de betrokken partijen, nabij wonende agrariërs, circuits en bedrijven aan de Talingweg de openstelling op feestelijke wijze.
Lees verder

Project 15.000 gasleidingen in Lelystad afgerond
Op 1 november 2017 is het project 15.000 gasleidingen in Lelystad officieel afgerond. Er is een eindrapportage van dit project gemaakt. Het eindrapport bestrijkt de periode vanaf de start in 2015 tot 1 november 2017. Het rapport geeft inzicht in de eindresultaten van het project en brengt in beeld waar en in welke aantallen de gasleidingen vervangen dienden te worden en vervangen zijn. De eindrapportage volgt op een drietal tussenevaluaties, waarin de voortgang van het project 15.000 gasleidingen belicht is.
Lees verder

Strategische hoofdopgaven als vertrekpunt voor omgevingsvisie aan raad voorgelegd
In mei 2017 heeft de gemeenteraad de startnota Omgevingsvisie Lelystad vastgesteld. Vanwege de komende raadsverkiezingen in maart 2018 heeft de raad besloten het opstellen van de visie in tweeën te knippen. De huidige gemeenteraad stelt nu als tussenproduct de strategische hoofdopgaven voor de omgevingsvisie vast. Met het vaststellen van de strategische hoofdopgaven bepaalt de gemeenteraad de koers van de Omgevingsvisie Lelystad. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt met de nieuwe gemeenteraad en de samenleving deze koers verder uitgewerkt. Gezamenlijk wordt er verder gewerkt aan het verdiepen en verder invullen van de vier perspectieven en de strategische hoofdopgaven.
Lees verder

Gemeente Lelystad inspiratiebron tijdens Week van Respect
Tijdens de Week van Respect gaf wethouder Elly van Wageningen een gastcollege. Dit gastcollege en de inrichting van de Respectzone tonen het belang van een tolerante en respectvolle samenleving. Ze ging in gesprek met leerlingen van Basisschool Laetare over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. "Het onderwijs staat aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving". Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover praten we tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp écht op de kaart."
Lees verder

HVC2: opvolging aanbevelingen eerder onderzoek
De gemeente Lelystad heeft het ophalen van huishoudelijk afval in Lelystad uitbesteed aan afvalverwerker HVC. Afvalverwerker HVC is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. Bij de oprichting van HVC in 1991 stond het verbranden van huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven centraal. HVC had toen een laag risicoprofiel. Maar dat is inmiddels niet meer zo. De rekenkamer Lelystad heeft in 2013 / 2014, in samenwerking met 17 rekenkamer(commissies) van 19 gemeenten, een gemeenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen de gemeente als aandeelhouder en de Huisvuilcentrale (HVC).
Lees verder

Peiling Ondernemersklimaat verlengd tot 20 november
De Peiling Ondernemersklimaat (POK) wordt verlengd tot 20 november. Hiermee hopen de gemeente Lelystad en de Bedrijfskring Lelystad dat meer ondernemers hun mening geven over het lokale ondernemersklimaat. De respons op de enquête is, zo stellen zij, tot nu toe te mager om een goed beeld te kunnen vormen.
Lees verder