Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 14 november 2017

Gemeente Utrecht: Bestemmingsplan herontwikkeling Defensieterrein naar raad

Bestemmingsplan herontwikkeling Defensieterrein naar raad
Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan voor het voormalige Defensieterrein ter vaststelling voor aan de raad. In het bestemmingsplan wil de gemeente de ontwikkeling van een gezonde en duurzame herontwikkeling met 600 woningen op dit terrein mogelijk maken. Deze herontwikkeling op het terrein naast het Jongeriuscomplex maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone, waarvoor het college gelijktijdig een omgevingsvisie ter vaststelling voorlegt aan de raad.
Lees verder

Extra steun voor Utrechtse mantelzorgers
Vandaag, op de Dag van de Mantelzorg, hebben mantelzorgers bij zorgaanbieder De Rijnhoven een bijzondere strippenkaart gekregen. Met de strippenkaart kunnen mantelzorgontvangers zes dagdelen gratis en onder begeleiding aan activiteiten deelnemen. De strippenkaart is een proef van de gemeente om mantelzorgers te ontlasten, samen met de zorgaanbieders De Rijnhoven, Careyn, AxionContinu en Dagcentrum Utrecht Oost (DUO). Ongeveer 300 Utrechtse mantelzorgers ontvangen de kaart.
Lees verder

Onderzoek naar betaald parkeren op zondag
In acht van de dertien parkeerrayons rond de binnenstad gaat de gemeente Utrecht aan bewoners en ondernemers vragen of er draagvlak is voor betaald parkeren op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. De parkeerdruk is deze rayons is op zondag 80 procent of hoger. Betaald parkeren is een manier om deze druk te verlagen.
Lees verder