Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

donderdag 9 november 2017

Gemeente Utrecht: Duurzame parkeergarage met P+R in Leidsche Rijn Centrum

Duurzame parkeergarage met P+R in Leidsche Rijn Centrum
Het College van B&W heeft het ontwerp voor de parkeergarage met een Park&Ride (P+R) aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum vastgesteld en legt dit plan voor aan de gemeenteraad. De bouw start naar verwachting medio 2018 zodat in de zomer van 2019 in de parkeergarage geparkeerd kan worden.
Lees verder

Nieuwe plannen voormalig sportveld Van Lieflandlaan
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan Van Lieflandlaan, Tuindorp voorgelegd aan de Gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad op 21 december dit bestemmingsplan behandelen.
Lees verder

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone naar gemeenteraad
De inspraak over de ontwikkelplannen voor de Merwedekanaalzone is afgerond. Op het voormalige bedrijventerrein Merwedekanaalzone wil Utrecht de komende 15 jaar 6.000 tot 10.000 woningen en bijbehorende voorzieningen realiseren. Deze grootste binnenstedelijke bouwlocatie wordt een energiezuinige, duurzame en groene stadswijk. Uit de inspraakreacties blijkt draagvlak en enthousiasme voor de ambitieuze plannen, maar er zijn ook zorgen.
Lees verder