Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

woensdag 1 november 2017

Provincie Gelderland: Uitnodiging Gelders Platform Milieu lucht en geluid, mobiliteit van de toekomst.

Uitnodiging Gelders Platform Milieu lucht en geluid, mobiliteit van de toekomst.
9 november van 9:00 tot 13:00 uur: nog enkele plaatsen vrij
Lees verder

Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit
De provincies Gelderland en Overijssel presenteren samen met 23 regionale partners op 31 oktober 2017 de actie-agenda GO VOORT.
Lees verder

Provincie Gelderland dient zienswijze in over vliegroutes Lelystad Airport
De provincie Gelderland stuurt 1 november 2017 een zienswijze met begeleidende brief naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees verder

Provinciale Staten besluiten over Begroting 2018 en kaders WFC Experience
Met het Coalitieakkoord in 2015, de Midterm Review in 2017 en de Voorjaarsnota 2017 hebben Provinciale Staten (PS) bepaald waaraan ze geld willen uitgeven
Lees verder