Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

dinsdag 7 november 2017

Provincie Limburg: Limburg gaat voor groene, slimme en toekomstbestendige landbouw

Limburg gaat voor groene, slimme en toekomstbestendige landbouw
De Provincie Limburg legt de komende jaren nog meer het accent op samenwerking van bedrijven in de agroketens, verantwoorde en maatschappelijk gedragen productie, een trekkersrol van de Limburgse land- en tuinbouw in de energie en klimaattransitie en innovatief ondernemerschap. Dat staat in de notitie 'Limburg agro voor de wereld van morgen'. Deze notitie is het Limburgse antwoord op...
Lees verder

Een flinke 'boost' voor Positieve Gezondheid in Limburg
Limburg organiseert als eerste Positief Gezonde Provincie in Nederland de Week van de Positieve Gezondheid. Van 2 tot 10 november vinden door heel Limburg activiteiten plaats die dit gezondheidsconcept breed onder de aandacht brengen. De organisatie van de Week is in handen van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond, door de Provincie Limburg opgericht om het gedachtegoed van Positieve...
Lees verder

Begrotingsbehandeling 2018 Limburgs Parlement van 3 november 2018
Het Limburgs Parlement ging na een uitgebreid debat akkoord met een geamendeerde Programmabegroting voor 2018 waarmee een bedrag is gemoeid van € 605 miljoen. Het betreft de 3e begroting voor het laatste volle politieke jaar van de Statenperiode 2015-2019.
Lees verder

Meer geld voor succesvolle provinciale regeling woningverduurzaming
Met de Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis kunnen eigenaar-bewoners of huurders hun woning verduurzamen en toekomstbestendig maken. Ook kan de regeling gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. Omdat er van de Limburgse regeling veel gebruik gemaakt wordt, komt er nu zo'n 10 miljoen euro extra beschikbaar.
Lees verder

Vergadering Limburgs Parlement op 10-11-2017
Op de agenda staat onder meer: - Statenvoorstel Heroverwegingen in de Railagenda.
Lees verder