Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden. Jouw nieuws hier online, neem contact op met de redactie.

zondag 12 november 2017

Provincie Zuid-Holland: Samenwerken aan het Buijtenland van Rhoon

Samenwerken aan het Buijtenland van Rhoon
De gemeente Albrandswaard en de provincie Zuid-Holland weten elkaar steeds beter te vinden in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Dat was de gezamenlijke conclusie na een gesprek tussen de gemeenteraad van Albrandswaard en commissaris van de Koning Jaap Smit tijdens diens ambtsbezoek aan de gemeente op donderdag 2 november.
Lees verder

Excursie zorgt voor nieuwe inspiratie aanpak leegstand
Van kantoor naar woning. Of van fabrieksterrein naar woon-winkelbestemming. Het kán. Dat ontdekten zo'n 30 wethouders en directeuren vrijdag 27 oktober tijdens de excursie Transformatie in Zuid-Holland. Bekijk de video.
Lees verder

Gedeputeerde Han Weber opent Natuurwerkdag 2017 in Goudse Hout
De natuurwerkdag vond dit jaar plaats op 4 november. De provincie Zuid-Holland draagt de natuur en al zijn vrijwilligers die zich hiervoor inzetten een warm hart toe. Gedeputeerde Han Weber opende de dag dit jaar in de Heemtuin in Goudse Hout.
Lees verder

N209: Samenwerking tussen bewoners en netbeheerders feestelijk afgesloten
Het groot onderhoud aan de parallelwegen Overbuurtseweg en de Hoefweg van de N209 is op 31 oktober 2017 feestelijk afgesloten.
Lees verder

Alternatief plan voor verbetering spoorlijn Leiden - Utrecht
Er zijn nieuwe mogelijkheden om de spoorlijn tussen Leiden en Utrecht te verbeteren en reizigers op dit traject een snelle, comfortabele en betrouwbare reis te bieden.
Lees verder

Provincie ondersteunt zeewierteelt op windparken
Provincie Zuid-Holland gaat een bijdrage leveren aan een verkenning naar de economische kansen van verbouwen van zeewier op windparken op zee.
Lees verder

Verkoop gronden Crezeepolder en Nieuwlekkerland uitgesteld
Dit voorjaar heeft de provincie een proces opgestart voor onder ander de openbare verkoop van grond in de Crezeepolder en de polder Nieuw-Lekkerland. Helaas is nu gebleken dat er in dit verkoopproces intern procedurele fouten zijn gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben op grond daarvan besloten niet tot gunning over te gaan.
Lees verder

Reizende expositie brengt groen IJsselmonde naar binnen
Inwoners van IJsselmonde hebben er de laatste jaren een aantal interessante natuur- en recreatiegebieden bij gekregen. Met een reizende expositie gaat de provincie extra aandacht vragen voor die gebieden.
Lees verder

Europese samenwerking langs de transportcorridor Rotterdam-Genua
Gedeputeerde Rik Janssen was op 6 november 2017 in Straatsburg bij de algemene ledenvergadering van de 'Interregionale Alliantie voor de Rijn-Alpen-Corridor EGTS'.
Lees verder

Groen licht voor grenscorrectie Oudenhoorn
Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland hebben unaniem ingestemd  met het voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis. De woonplaats Oudenhoorn zal per 1 januari 2018 worden ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis.
Lees verder

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland
Gedeputeerde Han Weber ondertekende namens de provincie Zuid-Holland voor de deelname aan de alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland.
Lees verder

Bodemdaling: Kennis en techniek onontbeerlijk
Gedeputeerde Janssen benadrukt tijdens het nationale congres 'Heel Holland Zakt' de ernst van bodemdaling en het belang van kennisontwikkeling en samenwerking met alle betrokkenen.
Lees verder

Provincie: alle Zuid-Hollandse nieuwbouw energieneutraal
Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw – van woningen tot kantoren en kassen – energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit.
Lees verder

Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van monumenten
In 2018 wordt door de provincie opnieuw geld beschikbaar gesteld voor het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed.
Lees verder

Restauratie Nieuwe Kerk in Delft vereeuwigd op perkament
Subsidie van de provincie maakt restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft mede mogelijk. Ook deze restauratie zal zijn weg vinden naar een recent ondertekende 'tijdcapsule' en blijft zo voor het nageslacht goed bewaard.
Lees verder